Pełną listę dostępnych szkoleń znajdą Państwo w Internetowym Systemie Obsługi Szkoleń

Podstawa programowa nauczania biologii w szkole ponadpodstawowej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Przygotowanie nauczycieli do wdrażania nowej podstawy programowej nauczania biologii w szkole ponadpodstawowej”, które odbędzie się 27 kwietnia, w godzinach 9.00–13.00. Podczas zajęć zostaną przeanalizowane zapisy nowej podstawy programowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na: rozumowanie naukowe, przeprowadzanie badań w praktyce szkolnej oraz zajęcia terenowe.

Podstawa programowa nauczania chemii w szkole ponadpodstawowej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Przygotowanie nauczycieli do wdrażania nowej podstawy programowej nauczania chemii w szkole ponadpodstawowej”, które odbędzie się 27 kwietnia, w godzinach 9.00–13.00. Podczas zajęć zostaną przeanalizowane zapisy nowej podstawy programowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozumowanie naukowe, czyli wykonywanie badań naukowych i analizowanie tekstów popularnonaukowych.

Podstawa programowa nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Przygotowanie do wdrażania nowej podstawy programowej nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej”, które odbędzie się 27 kwietnia, w godzinach 10.00–14.00. Podczas szkolenia dokonana zostanie dogłębna analiza zapisów nowej podstawy programowej i przedstawione zostaną metody osiągania celów i wymagań szczegółowych z naciskiem na eksperymenty i badawcze projekty edukacyjne.

Kurs dla kierowników i opiekunów wycieczek szkolnych

Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych zdobyciem dodatkowych kwalifikacji na kurs dla kierowników i opiekunów wycieczek szkolnych, który odbędzie się 11 maja, w godzinach 9.30–16.00. Podczas szkolenia szczegółowo omówione zostaną zagadnienia dotyczące aspektów prawnych, bezpieczeństwa, wykorzystania wycieczek szkolnych w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz bazy szkolnego krajoznawstwa i turystyki. W aktualnym stanie prawnym kurs ma charakter doskonalący.

Konferencja: Człowiek uwikłany w cywilizację

Zapraszamy na bezpłatną konferencję „Człowiek uwikłany w cywilizację, czyli co i po co produkuje się w kompleksie przemysłowym Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.”, która odbędzie się 12 kwietnia, w godzinach 9.00–12.00. Konferencja przeznaczona jest dla nauczycieli chemii, biologii, przyrody w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz wszystkich innych zainteresowanych. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję się przekonać, jak efektywnie można przeprowadzić zajęcia z dużą grupą młodzieży dzięki cyfrowym umiejętnościom uczniów i nauczycieli opanowanym na wysokim poziomie.

Autoewaluacja (ewaluacja własna) pracy nauczyciela

Serdecznie zapraszamy na szkolenie „Autoewaluacja (ewaluacja własna) pracy nauczyciela”, które odbędzie się 12 marca, w godz. 15.00–19.00, w Oddziale Zamiejscowym ZCDN-u w Gryficach.

Sieć współpracy dyrektorów szkół podstawowych

Serdecznie zapraszamy dyrektorów szkół podstawowych do współpracy w ramach sieci. Podczas spotkania wprowadzającego, które odbędzie się 13 marca, ustalimy wspólnie tematykę spotkań na forum oraz zakres aktywności na platformie Moodle. Uczestnicy sieci będą mieli okazję do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, wartych wykorzystania w pracy dyrektora szkoły podstawowej.

Dyrektor szkoły z pasją

29 marca, w godzinach 10.00–13.00, odbędą się warsztaty „Dyrektor szkoły z pasją”. Celem zajęć jest przybliżenie narzędzi, które pozwolą rozpoznać mocne strony zatrudnionej w placówce kadry, ułatwią zarządzanie zespołem, wspomogą tworzenie zespołów zadaniowych, a także pomogą spojrzeć na nauczanie przez pryzmat indywidualnych talentów nauczycieli.

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

ZCDN po raz kolejny organizuje kurs kwalifikacyjny, dający uprawnienia do zarządzania szkołą i placówką oświatową. Kurs jest realizowany w oparciu o ramowy plan i program zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej.

Zapraszamy na konferencje sierpniowe

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencjach metodycznych poprzedzających rok szkolny 2018/2019, które tradycyjnie odbędą się w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ostatnich dniach wakacji.

Nabór do projektu ,,Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie...

Trwa nabór do projektu realizowanego przez Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia na terenie województwa zachodniopomorskiego ,,Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie zachodniopomorskim” , finansowanego przez MEN. W ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-006/17 ,,Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole”.

Podstawa programowa nauczania biologii w szkole ponadpodstawowej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Przygotowanie nauczycieli do wdrażania nowej podstawy programowej nauczania biologii w szkole ponadpodstawowej”, które odbędzie się 27 kwietnia, w godzinach 9.00–13.00. Podczas zajęć zostaną przeanalizowane zapisy nowej podstawy programowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na: rozumowanie naukowe, przeprowadzanie badań w praktyce szkolnej oraz zajęcia terenowe.

Podstawa programowa nauczania chemii w szkole ponadpodstawowej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Przygotowanie nauczycieli do wdrażania nowej podstawy programowej nauczania chemii w szkole ponadpodstawowej”, które odbędzie się 27 kwietnia, w godzinach 9.00–13.00. Podczas zajęć zostaną przeanalizowane zapisy nowej podstawy programowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozumowanie naukowe, czyli wykonywanie badań naukowych i analizowanie tekstów popularnonaukowych.

Podstawa programowa nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Przygotowanie do wdrażania nowej podstawy programowej nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej”, które odbędzie się 27 kwietnia, w godzinach 10.00–14.00. Podczas szkolenia dokonana zostanie dogłębna analiza zapisów nowej podstawy programowej i przedstawione zostaną metody osiągania celów i wymagań szczegółowych z naciskiem na eksperymenty i badawcze projekty edukacyjne.

Konferencja: Człowiek uwikłany w cywilizację

Zapraszamy na bezpłatną konferencję „Człowiek uwikłany w cywilizację, czyli co i po co produkuje się w kompleksie przemysłowym Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.”, która odbędzie się 12 kwietnia, w godzinach 9.00–12.00. Konferencja przeznaczona jest dla nauczycieli chemii, biologii, przyrody w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz wszystkich innych zainteresowanych. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję się przekonać, jak efektywnie można przeprowadzić zajęcia z dużą grupą młodzieży dzięki cyfrowym umiejętnościom uczniów i nauczycieli opanowanym na wysokim poziomie.

Nowa podstawa programowa – konferencja dla matematyków

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne konferencje poświęcone nowej podstawie programowej przedmiotu matematyka. Gościem specjalnym spotkań będzie dr hab. Maciej Borodzik, jeden z autorów podstawy programowej. Współorganizatorami konferencji są Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz szczeciński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Konferencja dla polonistów

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka polskiego na bezpłatną konferencję „Nowa podstawa programowa z języka polskiego w szkole ponadpodstawowej”, połączoną z prezentacją podręczników. Spotkanie odbędzie się 23 marca, w godzinach 10.00–12.30.

Reforma programowa z historii i wiedzy o społeczeństwie

Serdecznie zapraszamy nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie na bezpłatną konferencję „Reforma programowa z historii i wiedzy o społeczeństwie w szkołach ponadpodstawowych”, która odbędzie się 6 kwietnia, w godzinach 10.00–13.00. Celem spotkania jest, między innymi, przedstawienie celów kształcenia, treści nauczania, planowanych osiągnięć szczegółowych uczniów oraz warunków i sposobów ich realizacji.

Spotkanie: Jedna historia. Ile pamięci? Polacy i Niemcy w sporze o interpretacje przeszłości

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z prof. Robertem Trabą, współorganizowane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Tygodnik „Polityka”, Książnicę Pomorską w Szczecinie, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Stowarzyszenie Instytut Studiów Polsko-Niemieckich w Szczecinie.

Metody pedagogiczno-teatralne w praktyce szkolnej

Serdecznie zapraszamy 15 lutego na bezpłatne warsztaty „Jak wykorzystać metody pedagogiczno-teatralne w praktyce szkolnej”, które odbędą się w Oddziale Zamiejscowym ZCDN-u w Myśliborzu. Wydarzenie jest współorganizowane z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego.

Warsztaty: Rozbudzanie wrażliwości moralnej ucznia

Zapraszamy 8 lutego na warsztaty, których celem jest wzbogacenie umiejętności rozbudzania wrażliwości moralnej uczniów. Zajęcia przeznaczone są w szczególności dla wychowawców, polonistów i nauczycieli etyki. Podczas spotkania omówione zostaną sytuacje konfliktów emocjonalnych i etycznych oraz scenariusze lekcji dotyczące doświadczenia wartości, analizy konfliktu motywacyjnego oraz rozwoju moralnego.

Zabawa z papierem – wybrane techniki papieroplastyki

Serdecznie zapraszamy na szkolenie „Zabawa z papierem. Wybrane techniki papieroplastyki stosowane w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”, które odbędzie się 26 marca, w godzinach 14.00–18.00. Uczestnicy warsztatów poznają technikę, materiały, narzędzia, technologię tworzenia oraz wybrane dziedziny techniki, tj.: origami, kirinami, papierowe reliefy.

Sieć współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Zapraszamy wszystkich zaangażowanych, kreatywnych, poszukujących innowacyjnych rozwiązań nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, chętnych do współpracy w ramach Sieci, do udziału w spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie się 13 lutego, w godzinach 15.00–18.00. Uczestnictwo w Sieci umożliwi wymianę doświadczeń i rozwój kompetencji zawodowych, poprawiając tym samym jakość nauczania i uczenia się.

Konferencja: Inspiruję do nauki i rozwoju

Serdecznie zapraszamy 12 stycznia nauczycieli szkół podstawowych na bezpłatną konferencję „Inspiruję do nauki i rozwoju”, współorganizowaną przez Fundację Uniwersytet Dzieci oraz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, której celem jest wzmocnienie kompetencji nauczycieli w kształtowaniu umiejętności i postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie uczniów we współczesnym świecie.

Warsztaty gry na ukulele

W ramach projektu „Muzykowanie w klasach młodszych” serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych na warsztaty gry na ukulele, współorganizowane przez ZCDN oraz Akademię Sztuki w Szczecinie, które odbędą się 14 grudnia.

Warsztaty: Flażolet – prosty sposób na miłe muzykowanie

Serdecznie zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na warsztaty „Flażolet – prosty sposób na miłe muzykowanie”, współorganizowane przez ZCDN oraz Akademię Sztuki w Szczecinie, które odbędą się 14 września, w godzinach 16.30–20.30.

Program: Szkolna interwencja profilaktyczna

Zachęcamy dyrektorów szkół do zapoznania się z tematyką szkolenia „Szkolna interwencja profilaktyczna. Program profilaktyczny rekomendowany przez MEN”, realizowanego w formie rady pedagogicznej w placówkach zainteresowanych jego przeprowadzeniem.

Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie

Serdecznie zapraszamy na warsztaty „Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie – proces autoewaluacji, uzyskanie certyfikatu”, które odbędzie się 23 lutego, w godzinach 10.00–14.00. Szkolenie adresowane jest do koordynatorów i zespołów promocji zdrowia w szkołach i przedszkolach oraz do wszystkich zainteresowanych nauczycieli, którzy pracują lub planują działania w Wojewódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie.

Rozwój kompetencji społecznych

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty „Rozwój kompetencji społecznych”, które odbędą się 16 lutego, w godzinach 10.00–14.00. Celem szkolenia jest wzmocnienie kompetencji nauczycieli w kształtowaniu u uczniów umiejętności i postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Konferencja: Inspiruję do nauki i rozwoju

Serdecznie zapraszamy 12 stycznia nauczycieli szkół podstawowych na bezpłatną konferencję „Inspiruję do nauki i rozwoju”, współorganizowaną przez Fundację Uniwersytet Dzieci oraz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, której celem jest wzmocnienie kompetencji nauczycieli w kształtowaniu umiejętności i postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie uczniów we współczesnym świecie.

Zapobieganie agresji i przemocy w szkole

Rodzaje i typy zachowań agresywnych, przemocy i bullyingu w szkole; mechanizmy bullyingu; przyczyny zachowań agresywnych i przemocowych przejawianych przez uczniów – to główne zagadnienia, jakie będą podejmowane podczas warsztatów „Zapobieganie agresji i przemocy w szkole – profilaktyka uniwersalna (uprzedzająca)”, na które zapraszamy 15 stycznia.

Chodzenie po mieście jako forma edukacji

Chodzenie, które wyobrażam sobie jako poręczne narzędzie dydaktyczne, przekracza granice szkolnej klasy. Jednocześnie jednak nie jest sposobem na dotarcie do miejsc umożliwiających kontakt z przyrodą, kulturą, rozrywką czy historią, ale celem samym w sobie; jest związane z psychogeograficznym czytaniem codziennej, zwyczajnej do granic niewidzialności, tkanki miasta zarówno po to, żeby poznać je samo, jak i dowiedzieć się czegoś ważnego o nas w jego kontekście. Przestrzeń jest przecież trzecim nauczycielem. Układ ulic, architektura budynków, geometria miejskiej zieleni – tego wszystkiego można nauczyć się czytać. Ale chodzenie po mieście – z równym naciskiem na jego fizyczne cechy, ścieżki, szlaki, układy i logiki, co na sposób, w jaki się po nim poruszamy – również stanowi ważne źródło wiedzy o tym, czym jest miejska przestrzeń, a co za tym idzie, jak wygląda nasz społeczny świat z perspektywy chodnika, jak w nim nawigujemy, co spotykamy na naszej drodze i jak reagujemy na te spotkania. To ważne lekcje.

Zapobieganie agresji i przemocy w szkole

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Zapobieganie agresji i przemocy w szkole. Profilaktyka uniwersalna”, które odbędzie się 15 czerwca, w godzinach 15.00–19.00. Podczas warsztatów omówione zostaną rodzaje i typy zachowań agresywnych, przemocy i bullyingu, mechanizmy przemocy, przyczyny zachowań agresywnych. Przedstawione zostaną zasady i techniki pracy z uczniem przejawiającym takie zachowanie.

Warsztaty: Piękne życie chce mieć Esterka

Serdecznie zapraszamy 17 maja na bezpłatne warsztaty „Piękne życie chce mieć Esterka”, odbywające się w ramach konferencji „Janusz Korczak/Stefania Wilczyńska. Warianty biografii pedagogicznych”.

Warsztaty: Filmowe koło ratunkowe

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty „Filmowe koło ratunkowe. Walory wychowawcze filmu w pracy świetlicy szkolnej”, które odbędą się 17 marca (sobota), w godzinach 10.00–14.00.

Ferie w ZCDN-ie

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprosić już po raz kolejny do aktywnego spędzenia ferii zimowych w siedzibie ZCDN-u w Szczecinie oraz Oddziałach Zamiejscowych. Specjalnie przygotowana na ten okres oferta odpowiada tematom zgłaszanym naszym prowadzącym podczas odbywających się w ZCDN-ie zajęć. Jesteśmy przekonani, że każdy z Państwa znajdzie wśród tych licznych warsztatów coś dla siebie. Zachęcamy również do korzystania przy tej okazji ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej – w Szczecinie, Gryficach, Myśliborzu i Świnoujściu. 

Zapraszamy na konferencje sierpniowe

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencjach metodycznych poprzedzających rok szkolny 2018/2019, które tradycyjnie odbędą się w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ostatnich dniach wakacji.

Uczeń ze spektrum zaburzeń autystycznych

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Uczeń ze spektrum zaburzeń autystycznych w szkole ogólnodostępnej”, które odbędzie się 15 czerwca, w godzinach 15.00–18.00. Uczestnicy warsztatów zapoznani zostaną z przykładami metod pracy oraz prostymi rozwiązaniami do wykorzystania w codziennej pracy.

Konferencja: Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Uprzejmie informujemy, że rejestracja na konferencję „Wspomaganie nauczyciela w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty” jest zamknięta.

Szkolenie certyfikowane: Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej

19 i 20 stycznia odbędzie się szkolenie Centrum Pozytywnej Edukacji dla pedagogów, psychologów i nauczycieli, którego ukończenie zostanie potwierdzone certyfikatem nadającym uprawnienia do realizacji programu Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej w szkole.

Ferie w ZCDN-ie

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprosić już po raz kolejny do aktywnego spędzenia ferii zimowych w siedzibie ZCDN-u w Szczecinie oraz Oddziałach Zamiejscowych. Specjalnie przygotowana na ten okres oferta odpowiada tematom zgłaszanym naszym prowadzącym podczas odbywających się w ZCDN-ie zajęć. Jesteśmy przekonani, że każdy z Państwa znajdzie wśród tych licznych warsztatów coś dla siebie. Zachęcamy również do korzystania przy tej okazji ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej – w Szczecinie, Gryficach, Myśliborzu i Świnoujściu. 

Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się”, które odbędzie się 12 października, w godzinach 15.00–17.15. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, jak wprowadzać i tworzyć indywidualne zestawy do komunikacji i poznają przykłady takich zestawów.

Praktyczne wykorzystanie arteterapii w pracy z dziećmi i młodzieżą

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych na warsztaty „Praktyczne wykorzystanie elementów arteterapii w pracy z dziećmi i młodzieżą”, które odbędą się 10 listopada, w godzinach 10.00–13.15.

Konferencja: Zaburzony rozwój mowy i co dalej

5 października odbędzie się konferencja poświęcona pracy z dziećmi z zaburzeniami psychomotorycznymi, w tym z zaburzeniami komunikacji językowej, współorganizowana przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy „Medincus”,

Zapraszamy na konferencje sierpniowe

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencjach metodycznych poprzedzających rok szkolny 2018/2019, które tradycyjnie odbędą się w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ostatnich dniach wakacji.

Uczeń ze spektrum zaburzeń autystycznych

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Uczeń ze spektrum zaburzeń autystycznych w szkole ogólnodostępnej”, które odbędzie się 15 czerwca, w godzinach 15.00–18.00. Uczestnicy warsztatów zapoznani zostaną z przykładami metod pracy oraz prostymi rozwiązaniami do wykorzystania w codziennej pracy.

Kurs dla kierowników i opiekunów wycieczek szkolnych

Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych zdobyciem dodatkowych kwalifikacji na kurs dla kierowników i opiekunów wycieczek szkolnych, który odbędzie się 11 maja, w godzinach 9.30–16.00. Podczas szkolenia szczegółowo omówione zostaną zagadnienia dotyczące aspektów prawnych, bezpieczeństwa, wykorzystania wycieczek szkolnych w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz bazy szkolnego krajoznawstwa i turystyki. W aktualnym stanie prawnym kurs ma charakter doskonalący.

Dyrektor szkoły z pasją

29 marca, w godzinach 10.00–13.00, odbędą się warsztaty „Dyrektor szkoły z pasją”. Celem zajęć jest przybliżenie narzędzi, które pozwolą rozpoznać mocne strony zatrudnionej w placówce kadry, ułatwią zarządzanie zespołem, wspomogą tworzenie zespołów zadaniowych, a także pomogą spojrzeć na nauczanie przez pryzmat indywidualnych talentów nauczycieli.

Prawna odpowiedzialność nauczyciela w sytuacjach kryzysowych

Zapraszamy na szkolenie „Prawna odpowiedzialność nauczyciela w sytuacjach kryzysowych”, które odbędzie się 1 marca, w godzinach 15.00–19.00, adresowane do nauczycieli i nauczycielek wszystkich poziomów nauczania, szczególnie wychowawców oraz pedagogów szkolnych. Podczas zajęć omówione zostaną obowiązki spoczywające na nauczycielu z mocy prawa oraz procedury wewnętrzne obowiązujące w placówce oświatowej.

Autoewaluacja (ewaluacja własna) pracy nauczyciela

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Autoewaluacja (ewaluacja własna) pracy nauczyciela”, które odbędzie się 27 lutego, w godzinach 15.00–19.00. Szkolenie jest adresowane do nauczycieli i nauczycielek wszystkich etapów edukacyjnych. Podczas zajęć omówione zostaną zasady przekazywania i przyjmowania informacji zwrotnej oraz sposoby pozyskiwania informacji dotyczącej realizowanych przez nauczyciela działań edukacyjnych.

Techniki zarządzania uwagą ucznia z elementami relaksacji

Zapraszamy na warsztaty „Od koncentracji do relaksacji. Techniki zarządzania uwagą ucznia z elementami relaksacji”, które odbędą się 30 stycznia, w godzinach 10.00–14.00, w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.

Kurs dla kierowników i opiekunów wycieczek szkolnych

Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych zdobyciem dodatkowych kwalifikacji na kurs dla kierowników i opiekunów wycieczek szkolnych, który odbędzie się 11 maja, w godzinach 9.30–16.00. Podczas szkolenia szczegółowo omówione zostaną zagadnienia dotyczące aspektów prawnych, bezpieczeństwa, wykorzystania wycieczek szkolnych w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz bazy szkolnego krajoznawstwa i turystyki. W aktualnym stanie prawnym kurs ma charakter doskonalący.

Autoewaluacja (ewaluacja własna) pracy nauczyciela

Serdecznie zapraszamy na szkolenie „Autoewaluacja (ewaluacja własna) pracy nauczyciela”, które odbędzie się 12 marca, w godz. 15.00–19.00, w Oddziale Zamiejscowym ZCDN-u w Gryficach.

Zintegrowany System Kwalifikacji – seminarium informacyjne

Zachęcamy dyrektorów szkół, nauczycieli, zwłaszcza nauczycieli zawodu, doradców zawodowych oraz inne osoby pracujące z młodzieżą do udziału w seminarium „Zintegrowany System Kwalifikacji – narzędzie pracy doradcy zawodowego”, które odbędzie się 12 marca, w godzinach 9.00–15.00.

Dyrektor szkoły z pasją

29 marca, w godzinach 10.00–13.00, odbędą się warsztaty „Dyrektor szkoły z pasją”. Celem zajęć jest przybliżenie narzędzi, które pozwolą rozpoznać mocne strony zatrudnionej w placówce kadry, ułatwią zarządzanie zespołem, wspomogą tworzenie zespołów zadaniowych, a także pomogą spojrzeć na nauczanie przez pryzmat indywidualnych talentów nauczycieli.

Program: Szkolna interwencja profilaktyczna

Zachęcamy dyrektorów szkół do zapoznania się z tematyką szkolenia „Szkolna interwencja profilaktyczna. Program profilaktyczny rekomendowany przez MEN”, realizowanego w formie rady pedagogicznej w placówkach zainteresowanych jego przeprowadzeniem.

Konferencja: Człowiek uwikłany w cywilizację

Zapraszamy na bezpłatną konferencję „Człowiek uwikłany w cywilizację, czyli co i po co produkuje się w kompleksie przemysłowym Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.”, która odbędzie się 12 kwietnia, w godzinach 9.00–12.00. Konferencja przeznaczona jest dla nauczycieli chemii, biologii, przyrody w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz wszystkich innych zainteresowanych. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję się przekonać, jak efektywnie można przeprowadzić zajęcia z dużą grupą młodzieży dzięki cyfrowym umiejętnościom uczniów i nauczycieli opanowanym na wysokim poziomie.

Zintegrowany System Kwalifikacji – seminarium informacyjne

Zachęcamy dyrektorów szkół, nauczycieli, zwłaszcza nauczycieli zawodu, doradców zawodowych oraz inne osoby pracujące z młodzieżą do udziału w seminarium „Zintegrowany System Kwalifikacji – narzędzie pracy doradcy zawodowego”, które odbędzie się 12 marca, w godzinach 9.00–15.00.

Program: Szkolna interwencja profilaktyczna

Zachęcamy dyrektorów szkół do zapoznania się z tematyką szkolenia „Szkolna interwencja profilaktyczna. Program profilaktyczny rekomendowany przez MEN”, realizowanego w formie rady pedagogicznej w placówkach zainteresowanych jego przeprowadzeniem.

Zabawa z papierem – wybrane techniki papieroplastyki

Serdecznie zapraszamy na szkolenie „Zabawa z papierem. Wybrane techniki papieroplastyki stosowane w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”, które odbędzie się 26 marca, w godzinach 14.00–18.00. Uczestnicy warsztatów poznają technikę, materiały, narzędzia, technologię tworzenia oraz wybrane dziedziny techniki, tj.: origami, kirinami, papierowe reliefy.

Edukacyjny język wizualny Scratch

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Edukacyjny język wizualny Scratch”, które odbędzie się 11 marca, w godzinach 15.00–19.00, w Oddziale Zamiejscowym ZCDN-u w Gryficach. Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli przedmiotów informatycznych w klasach I–VI szkoły podstawowej. Uczestnicy poznają zasady korzystania z programu Scratch jako środka wspomagającego rozwiązywanie problemów algorytmicznych przez uczniów.
ZCDN