Pełną listę dostępnych szkoleń znajdą Państwo w Internetowym Systemie Obsługi Szkoleń

Jak oswoić konflikt?

Zachęcamy do zapoznania się z naszą nową propozycją – szkoleniem e-learningowym prowadzonym przez Renatę Majewską, nauczycielkę konsultantkę ds. wychowania, pod tytułem „Oswoić konflikt?”. Szkolenie jest adresowane do wychowawców, nauczycieli oraz pedagogów szkolnych na każdym etapie edukacyjnym.

Padlet – wykorzystanie wirtualnej tablicy w pracy nauczyciela

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z prezentacją „Padlet – wykorzystanie wirtualnej tablicy w pracy nauczyciela”, prowadzoną przez konsultanta ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej (szkoły podstawowe), Janusza Cymermana, wraz z udziałem konsultantki ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej (szkoły ponadpodstawowe), Beaty Miętus.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z prezentacją „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu” prowadzoną przez konsultantkę ds. wychowania przedszkolnego, Renatę Wiśniewską.

Konstruowanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z prezentacją „Konstruowanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) i indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET)” prowadzoną przez konsultantkę ds. kształcenia specjalnego, Weronikę Dwojakowską.

Konsultacje online dla nauczycieli i dyrektorów

Zachęcamy nauczycieli i dyrektorów do rejestracji na konsultacje, które od 1 kwietnia 2020 roku będą odbywały się w formie e-learningowej. Po rejestracji w Internetowym Systemie Obsługi Szkoleń do uczestników rozesłana zostanie instrukcja logowania na platformie Moodle, na której znajdują się szczegółowe informacje dotyczące konsultacji. Osoby, które wcześniej korzystały z platformy Moodle, mogą się już logować.

Kształcenie na odległość – organizacja realizacji zadań szkoły

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie adresowane do dyrektorów szkół i placówek „Kształcenie na odległość – organizacja realizacji zadań szkół”, które odbędzie się w formie e-learnigowej. Zajęcia stanowią odpowiedź na potrzebę związaną z wprowadzeniem nowego rozporządzenia, dotyczącego kształcenia na odległość.

Prezentacje z konferencji „Wychowanie do wartości w szkole”

Wychowanie do wartości w szkole św. Jana Bosko Wychowanie w kanonie wartości montessoriańskiech w szkole Wychowanie do wartości w świetle nauczania św. Jana...
ZCDN