Pełną listę dostępnych szkoleń znajdą Państwo w Internetowym Systemie Obsługi Szkoleń

Bezpieczna szkoła – poradnik Ministerstwa Edukacji Narodowej

Serdecznie polecamy Państwa uwadze poradnik „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”, przygotowany przez MEN, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, innymi resortami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo.

Awans zawodowy nauczyciela stażysty

Zachęcamy zainteresowanych nauczycieli do udziału w szkoleniu e-learningowym „Awans zawodowy nauczyciela stażysty”, które odbędzie się 14 września, w godzinach 15.00–17.30. Zajęcia zdalnie poprowadzą nauczyciele konsultanci: Anna Kowalczyk i Zdzisław Nowak.

Zajęcia terenowe w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania prezentacji „Zajęcia terenowe w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej”, prowadzonej przez nauczyciela konsultanta ds. edukacji ekologicznej i przyrodniczej, Zdzisława Nowaka.

Tangram to nie tylko układanka

Zachęcamy nauczycieli matematyki klas 4–8 do udziału w szkoleniu e-learningowym „Tangram to nie tylko układanka”, które odbędzie się 8 czerwca, w godzinach 16.30–18.00. Zajęcia zdalnie poprowadzi nauczycielka konsultantka ds. nauczania matematyki w szkole podstawowej, Anna Bazyluk.

Różne sposoby mnożenia

Zachęcamy nauczycieli matematyki klas 4–8 do udziału w szkoleniu e-learningowym „Różne sposoby mnożenia”. Zajęcia zdalnie poprowadzi nauczycielka konsultantka ds. nauczania matematyki w szkole podstawowej, Anna Bazyluk.

Wolontariat jako forma wychowania i profilaktyki

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania prezentacji „Wolontariat jako forma wychowania i profilaktyki”, prowadzonej przez nauczycielkę konsultantkę ds. wychowania, Renatę Majewską.

Sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów szkolnych

Serdecznie zapraszamy pedagogów szkolnych do udziału w pierwszym spotkaniu „Sieci współpracy i samokształcenia dla pedagogów szkolnych”, które odbędzie się w siedzibie ZCDN-u w Szczecinie 28 września, w godzinach 13.00–16.00.

Bezpieczna szkoła – poradnik Ministerstwa Edukacji Narodowej

Serdecznie polecamy Państwa uwadze poradnik „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”, przygotowany przez MEN, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, innymi resortami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo.

Prezentacje z konferencji „Wychowanie do wartości w szkole”

Wychowanie do wartości w szkole św. Jana Bosko Wychowanie w kanonie wartości montessoriańskiech w szkole Wychowanie do wartości w świetle nauczania św. Jana...
ZCDN