Pełną listę dostępnych szkoleń znajdą Państwo w Internetowym Systemie Obsługi Szkoleń

Zapraszamy w ferie zimowe do ZCDN-u!

Po raz kolejny w okresie ferii zimowych organizujemy cykl szkoleń przygotowanych specjalnie dla tych nauczycieli, którzy chcą aktywnie spędzić ten czas. Od 10 do 22 lutego zapraszamy zarówno do siedziby ZCDN-u w Szczecinie, jak i do Oddziałów Zamiejscowych: w Gryficach, Myśliborzu i Świnoujściu. Zachęcamy do zapoznania się z bogatą ofertą warsztatów o urozmaiconej tematyce. Jesteśmy przekonani, że wśród różnych propozycji znajdą Państwo coś dla siebie.

Warsztat pracy nauczyciela polonisty

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Warsztat pracy nauczyciela polonisty”, które odbędzie się 28 stycznia, w godzinach 15.30–18.00. Zajęcia adresowane są głównie do nauczycieli języka polskiego – zarówno szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych – rozpoczynających pracę oraz realizujących zadania wynikające z wymagań na kolejne stopnie awansu zawodowego.

Doświadczenia w technice małej skali

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty „Projektowanie i wykonywanie doświadczeń w technice małej skali na lekcjach chemii w szkole ponadpodstawowej”, które odbędą się 30 stycznia, w godzinach 15.00–18.00. Podczas zajęć uczestnicy będą doskonalić umiejętności w zakresie organizacji lekcji typu laboratoryjnego.

Kodowanie na geoplanie

Zapraszamy nauczycieli matematyki szkół podstawowych na bezpłatne warsztaty „Kodowanie na geoplanie”, które odbędą się 1 lutego, w godzinach 9.30–12.30. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się, jak wykorzystać geoplan do pobudzania wyobraźni uczniów.

Barkoding DNA. Metoda laboratoryjna w praktyce szkolnej

Serdecznie zapraszamy nauczycieli biologii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na bezpłatne dwudniowe szkolenie „Barkoding DNA. Metoda laboratoryjna w praktyce szkolnej”, które odbędzie się 6 i 7 marca. Podczas zajęć uczestnicy poznają metody i techniki biologii molekularnej oraz przećwiczą metodę laboratoryjną w praktyce. Forma realizowana jest we współpracy z Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Gry regionalne i europejskie na lekcjach wychowania fizycznego

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Gry regionalne i europejskie jako forma wzbogacająca treści nauczania wychowania fizycznego”, które odbędzie się 29 stycznia, w godzinach 15.00–19.00. Nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych podczas warsztatów pogłębią swoją wiedzę na temat gier oraz ich roli w wychowaniu dzieci i młodzieży.

Elektroniczny Terminarz Dyrektora

Serdecznie zapraszamy dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych na bezpłatne warsztaty „Elektroniczny Terminarz Dyrektora jako nowoczesne narzędzie planowania i organizacji czasu pracy”, które odbędą się 20 stycznia, w godzinach 13.00–15.30. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z nowoczesnymi metodami organizacji i planowania czasu pracy dyrektora.

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

ZCDN już po raz kolejny planuje uruchomienie kursu kwalifikacyjnego, dającego uprawnienia do zarządzania szkołą i placówką oświatową. Kurs jest realizowany w oparciu o ramowy plan i program zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej.

Zintegrowany system kwalifikacji zawodowych

Zapraszamy dyrektorów, wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych na bezpłatne szkolenie „Zintegrowany system kwalifikacji zawodowych”, które odbędzie się 22 listopada, w godzinach 8.30–15.00. Celem szkolenia jest doskonalenie w zakresie sposobu rozumienia kwalifikacji i nowych możliwości ich zdobywania, zgodnie z zapisami ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Jak dyrektor szkoły może się stać liderem?

Serdecznie zapraszamy kadrę zarządzającą szkół i placówek oświatowych na bezpłatną konferencję „Jak dyrektor szkoły może stać się liderem?”, która odbędzie się 26 listopada, w godzinach 10.00–14.00.

Innowacje pedagogiczne w świetle nowych uregulowań prawnych

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Innowacje pedagogiczne w świetle nowych uregulowań prawnych”, które odbędzie się 16 października, w godzinach 15.00–19.00. Spotkanie adresowane jest do dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli, nauczycieli wychowania przedszkolnego, kierowników punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zmianami dotyczącymi przebiegu innowacji pedagogicznej w przedszkolu.

Doświadczenia w technice małej skali

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty „Projektowanie i wykonywanie doświadczeń w technice małej skali na lekcjach chemii w szkole ponadpodstawowej”, które odbędą się 30 stycznia, w godzinach 15.00–18.00. Podczas zajęć uczestnicy będą doskonalić umiejętności w zakresie organizacji lekcji typu laboratoryjnego.

Kodowanie na geoplanie

Zapraszamy nauczycieli matematyki szkół podstawowych na bezpłatne warsztaty „Kodowanie na geoplanie”, które odbędą się 1 lutego, w godzinach 9.30–12.30. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się, jak wykorzystać geoplan do pobudzania wyobraźni uczniów.

Barkoding DNA. Metoda laboratoryjna w praktyce szkolnej

Serdecznie zapraszamy nauczycieli biologii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na bezpłatne dwudniowe szkolenie „Barkoding DNA. Metoda laboratoryjna w praktyce szkolnej”, które odbędzie się 6 i 7 marca. Podczas zajęć uczestnicy poznają metody i techniki biologii molekularnej oraz przećwiczą metodę laboratoryjną w praktyce. Forma realizowana jest we współpracy z Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Astronomia i edukacja kosmiczna w szkole

Poszukując wciąż nowych, atrakcyjnych tematów, form i metod nauczania, które mogą zmotywować uczniów do nauki, proponujemy Państwu formę doskonalenia związaną z astronomią i edukacją kosmiczną „Houston, mamy obraz. Wykorzystanie zdjęć satelitarnych w szkole”, którą organizujemy we współpracy z Centrum Nauki Kopernik.

Różne sposoby mnożenia i dzielenia

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty „Różne sposoby mnożenia i dzielenia”, które odbędą się 25 listopada, w godzinach 15.00–18.00. Warsztaty są adresowane do nauczycieli matematyki w klasach IV–VIII. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z różnymi sposobami mnożenia: geometrycznym, hinduskim, rosyjskim oraz za pomocą pałeczek Napiera. Poznają też sposób dzielenia na bazie mnożenia przez tzw. łatwe liczby.

Warsztat pracy nauczyciela polonisty

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Warsztat pracy nauczyciela polonisty”, które odbędzie się 28 stycznia, w godzinach 15.30–18.00. Zajęcia adresowane są głównie do nauczycieli języka polskiego – zarówno szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych – rozpoczynających pracę oraz realizujących zadania wynikające z wymagań na kolejne stopnie awansu zawodowego.

Prawa ucznia – godność dziecka

Zapraszamy na konferencję realizowaną we współpracy z Polskim Towarzystwem Pedagogicznym zatytułowaną „Prawa dziecka – prawa ucznia. Konferencja z okazji 30-lecia uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka i 100-lecia organizacji Save the Children”, która odbędzie się 13 grudnia, w godzinach 12.00–16.00.

Jak poprowadzić ciekawą lekcję historii?

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty „Od biernego słuchacza do aktywnego badacza – ciekawe lekcje historii”, które odbędą się 14 grudnia, adresowane do nauczycieli historii ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uczestnicy podczas zajęć pogłębią wiedzę o pracy badawczej nauczyciela-historyka.

Nowoczesne metody przyswajania słownictwa w nauce języków obcych

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty „Nowoczesne metody nauki słownictwa z języków obcych: obrazowanie słów”, które odbędą się 9 grudnia, w godzinach 15.00–18.00.

Film jako narzędzie rozwoju kreatywności i innowacyjności

Serdecznie zapraszamy na bezpłatną konferencję „Film jako narzędzie rozwoju kreatywności i innowacyjności” oraz towarzyszące jej warsztaty, organizowane we współpracy z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym. Wydarzenie odbędzie się w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie 16 listopada, w godzinach 10.00–14.15.

Konferencja i konkurs inspirowane twórczością Stanisława Moniuszki

Rok 2019 jest wyjątkowy dla miłośników muzyki. Przypada w nim bowiem 200 rocznica urodzin Stanisława Moniuszki, wielkiego polskiego kompozytora, dyrygenta, pedagoga. Z tej okazji, wraz z Operą na Zamku w Szczecinie, zapraszamy do celebrowania jubileuszu i włączenia się w organizowane przez nas wydarzenia.

Metoda Pytań i Doświadczeń w praktyce

Zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na bezpłatne warsztaty przybliżające autorską Metodę Pytań i Doświadczeń. Zajęcia odbędą się 22 października, w godzinach 15.30–17.15 w Myśliborzu. Forma realizowana jest we współpracy z Fundacją „Uniwersytet Dzieci”.

Spotkanie z Elżbietą Pałasz, autorką książek dla dzieci

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Elżbieta Pałasz, autorką książek dla dzieci, które odbędzie się 11 października, w godz. 15.00–16.30. Podczas spotkania pisarka zaprezentuje walory edukacyjne swojej najnowszej książki „Dobra robota”, wskaże autorskie metody pracy z tekstem i ilustracją oraz przedstawi kilka pomysłów na zachęcenie dzieci do czytania w dobie internetu.

Innowacje pedagogiczne w świetle nowych uregulowań prawnych

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Innowacje pedagogiczne w świetle nowych uregulowań prawnych”, które odbędzie się 16 października, w godzinach 15.00–19.00. Spotkanie adresowane jest do dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli, nauczycieli wychowania przedszkolnego, kierowników punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zmianami dotyczącymi przebiegu innowacji pedagogicznej w przedszkolu.

I ty możesz zmienić świat – spotkanie autorskie

Serdecznie zapraszamy 7 czerwca do Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej na bezpłatny wykład i spotkanie z autorkami książki I ty możesz zmienić świat. 42 inspirujące historie o niezwykłych dzieciach. Spotkanie jest adresowane głównie do nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, świetlicy oraz bibliotekarzy.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie

Zapraszamy na wykład Łukasza Wojtasika oraz Ewy Dziemidowicz z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, zatytułowany „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie”, który zostanie wygłoszony 10 grudnia, w godzinach 11.00–16.00. Wykład jest kontynuacją wystąpienia na konferencji współorganizowanej z Wydziałem Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, która miała miejsce 7 listopada w siedzibie ZCDN-u.

Prawa ucznia – godność dziecka

Zapraszamy na konferencję realizowaną we współpracy z Polskim Towarzystwem Pedagogicznym zatytułowaną „Prawa dziecka – prawa ucznia. Konferencja z okazji 30-lecia uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka i 100-lecia organizacji Save the Children”, która odbędzie się 13 grudnia, w godzinach 12.00–16.00.

Konferencja: Bezpieczeństwo w sieci. #patotreści #uzależnienia_behawioralne

Serdecznie zapraszamy 7 listopada na bezpłatną konferencję „Bezpieczeństwo w sieci. #patotreści #uzależnienia_behawioralne” współorganizowaną przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.

Jak efektywnie współpracować z rodzicami?

Zapraszamy nauczycieli wszystkich poziomów nauczania oraz pedagogów i wychowawców internatów na bezpłatne warsztaty „Jak efektywnie współpracować z rodzicami?”, które odbędą się 28 września, w godzinach 10.00–14.00. Podczas zajęć uczestnicy pogłębią wiedzę na temat różnych postaw rodzicielskich wobec szkoły i rozwiną umiejętności komunikacyjne.

Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie – koncepcja, standardy

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty „Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie w praktyce szkolnej – koncepcja, standardy”, które odbędą się 16 października, w godzinach 15.00–19.00, adresowane do nauczycieli oraz pedagogów szkolnych na każdym etapie edukacyjnym chcących lub realizujących program Szkoły/Przedszkola Promujących Zdrowie.

Chodzenie po mieście jako forma edukacji

Chodzenie, które wyobrażam sobie jako poręczne narzędzie dydaktyczne, przekracza granice szkolnej klasy. Jednocześnie jednak nie jest sposobem na dotarcie do miejsc umożliwiających kontakt z przyrodą, kulturą, rozrywką czy historią, ale celem samym w sobie; jest związane z psychogeograficznym czytaniem codziennej, zwyczajnej do granic niewidzialności, tkanki miasta zarówno po to, żeby poznać je samo, jak i dowiedzieć się czegoś ważnego o nas w jego kontekście. Przestrzeń jest przecież trzecim nauczycielem. Układ ulic, architektura budynków, geometria miejskiej zieleni – tego wszystkiego można nauczyć się czytać. Ale chodzenie po mieście – z równym naciskiem na jego fizyczne cechy, ścieżki, szlaki, układy i logiki, co na sposób, w jaki się po nim poruszamy – również stanowi ważne źródło wiedzy o tym, czym jest miejska przestrzeń, a co za tym idzie, jak wygląda nasz społeczny świat z perspektywy chodnika, jak w nim nawigujemy, co spotykamy na naszej drodze i jak reagujemy na te spotkania. To ważne lekcje.

Zapobieganie agresji i przemocy w szkole

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Zapobieganie agresji i przemocy w szkole. Profilaktyka uniwersalna”, które odbędzie się 15 czerwca, w godzinach 15.00–19.00. Podczas warsztatów omówione zostaną rodzaje i typy zachowań agresywnych, przemocy i bullyingu, mechanizmy przemocy, przyczyny zachowań agresywnych. Przedstawione zostaną zasady i techniki pracy z uczniem przejawiającym takie zachowanie.

Warsztaty: Piękne życie chce mieć Esterka

Serdecznie zapraszamy 17 maja na bezpłatne warsztaty „Piękne życie chce mieć Esterka”, odbywające się w ramach konferencji „Janusz Korczak/Stefania Wilczyńska. Warianty biografii pedagogicznych”.

Warsztaty: Filmowe koło ratunkowe

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty „Filmowe koło ratunkowe. Walory wychowawcze filmu w pracy świetlicy szkolnej”, które odbędą się 17 marca (sobota), w godzinach 10.00–14.00.

Ferie w ZCDN-ie

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprosić już po raz kolejny do aktywnego spędzenia ferii zimowych w siedzibie ZCDN-u w Szczecinie oraz Oddziałach Zamiejscowych. Specjalnie przygotowana na ten okres oferta odpowiada tematom zgłaszanym naszym prowadzącym podczas odbywających się w ZCDN-ie zajęć. Jesteśmy przekonani, że każdy z Państwa znajdzie wśród tych licznych warsztatów coś dla siebie. Zachęcamy również do korzystania przy tej okazji ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej – w Szczecinie, Gryficach, Myśliborzu i Świnoujściu. 

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli pracujących z dziećmi z niepełnosprawnościami

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli pracujących z dziećmi z niepełnosprawnościami, które odbędzie się 12 listopada, w godzinach 14.30–17.00.

Przygotowanie szkoły do edukacji włączającej

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Przygotowanie szkoły do edukacji włączającej”, które odbędzie się 4 grudnia, w godzinach 15.00–18.00. Spotkanie jest adresowane do dyrektorów, koordynatorów zespołów do opracowania IPETów i WOPFu ze szkół ogólnodostępnych i integracyjnych. Podczas zajęć przybliżone zostaną podstawy prawne związane z edukacją włączającą oraz doskonalone będą kompetencję w zakresie realizacji edukacji włączającej.

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Serdecznie zapraszamy na szkolenie „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z dzieckiem w chaosie sensorycznym”, które odbędzie się 28 czerwca, w godzinach 13.00–17.00. Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności niezbędne do planowania, organizowania i udzielania pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym dziecku z zaburzeniami integracji sensorycznej.

Współpraca z rodzicem dziecka z niepełnosprawnością

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie: „Współpraca z rodzicem dziecka z niepełnosprawnością”, które odbędzie się 10 maja, w godzinach 15.00–17.00. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z formami, zasadami i strategiami pracy z rodzicami dzieci z niepełnosprawnością oraz najczęściej przyjmowanymi przez nich postawami.

Zapraszamy na konferencje sierpniowe

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencjach metodycznych poprzedzających rok szkolny 2018/2019, które tradycyjnie odbędą się w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ostatnich dniach wakacji.

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli pracujących z dziećmi z niepełnosprawnościami

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli pracujących z dziećmi z niepełnosprawnościami, które odbędzie się 12 listopada, w godzinach 14.30–17.00.

Praca z uczniem ze spektrum zaburzeń autystycznych

Serdecznie zapraszamy na bezpłatną konferencję „Praca z uczniem ze spektrum zaburzeń autystycznych – metody pracy”, która odbędzie się 14 czerwca, w godzinach 14.00–17.00. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję pogłębić wiedzę z zakresu indywidualizacji w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się”, które odbędzie się 12 października, w godzinach 15.00–17.15. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, jak wprowadzać i tworzyć indywidualne zestawy do komunikacji i poznają przykłady takich zestawów.

Praktyczne wykorzystanie arteterapii w pracy z dziećmi i młodzieżą

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych na warsztaty „Praktyczne wykorzystanie elementów arteterapii w pracy z dziećmi i młodzieżą”, które odbędą się 10 listopada, w godzinach 10.00–13.15.

Konferencja: Zaburzony rozwój mowy i co dalej

5 października odbędzie się konferencja poświęcona pracy z dziećmi z zaburzeniami psychomotorycznymi, w tym z zaburzeniami komunikacji językowej, współorganizowana przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy „Medincus”,

Warsztat pracy nauczyciela polonisty

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Warsztat pracy nauczyciela polonisty”, które odbędzie się 28 stycznia, w godzinach 15.30–18.00. Zajęcia adresowane są głównie do nauczycieli języka polskiego – zarówno szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych – rozpoczynających pracę oraz realizujących zadania wynikające z wymagań na kolejne stopnie awansu zawodowego.

Siatkówka – nie tylko dla orłów

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego szkół podstawowych i ponadpodstawowych na bezpłatne warsztaty „Siatkówka sportem dla każdego ucznia”, które odbędą się 13 grudnia, w godzinach 15.30–18.30. Uczestnicy warsztatów pogłębią swoją wiedzę na temat roli minigier w nauczaniu piłki siatkowej dzieci i młodzieży.

Kurs dla kierowników i opiekunów wycieczek szkolnych

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, pedagogów, a także pracowników niepedagogicznych szkół i placówek oświatowych zainteresowanych zdobyciem dodatkowych kwalifikacji na „Kurs dla kierowników i opiekunów wycieczek szkolnych”, który odbędzie się 16 listopada, w godzinach 10.00–15.00. Podczas zajęć uczestnicy będą doskonalić umiejętności planowania i realizowania wartościowych wycieczek szkolnych oraz dostosowywania ich do statutowych zadań szkoły/placówki oświatowej.

Jak poprawnie realizować podstawę programową z WF-u?

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego”, które odbędzie się 13 listopada, w godzinach 15.00–18.00.

Nowe technologie a promocja czytelnictwa

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty „Nowe technologie w promocji czytelnictwa” które odbędą się 7 grudnia, w godzinach 10.00–14.00 w Oddziale Zamiejscowym ZCDN-u w Gryficach. Warsztaty adresowane są do nauczycieli bibliotekarzy ze wszystkich typów szkół. Podczas zajęć uczestnicy będą kształtować umiejętności wykorzystania TIK-u w pracy z książką.

Astronomia i edukacja kosmiczna w szkole

Poszukując wciąż nowych, atrakcyjnych tematów, form i metod nauczania, które mogą zmotywować uczniów do nauki, proponujemy Państwu formę doskonalenia związaną z astronomią i edukacją kosmiczną „Houston, mamy obraz. Wykorzystanie zdjęć satelitarnych w szkole”, którą organizujemy we współpracy z Centrum Nauki Kopernik.

Elektroniczny Terminarz Dyrektora

Serdecznie zapraszamy dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych na bezpłatne warsztaty „Elektroniczny Terminarz Dyrektora jako nowoczesne narzędzie planowania i organizacji czasu pracy”, które odbędą się 20 stycznia, w godzinach 13.00–15.30. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z nowoczesnymi metodami organizacji i planowania czasu pracy dyrektora.

Prawa ucznia – godność dziecka

Zapraszamy na konferencję realizowaną we współpracy z Polskim Towarzystwem Pedagogicznym zatytułowaną „Prawa dziecka – prawa ucznia. Konferencja z okazji 30-lecia uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka i 100-lecia organizacji Save the Children”, która odbędzie się 13 grudnia, w godzinach 12.00–16.00.

Program naprawczy w kształceniu zawodu

Serdecznie zapraszamy na szkolenie „Program naprawczy w kształceniu zawodu”, które odbędzie się 10 grudnia, w godzinach 15.00–18.00.

Dokumenty tekstowe o złożonej strukturze

Zapraszamy na bezpłatne, dwudniowe szkolenie „Dokumenty tekstowe o złożonej strukturze”, które odbędzie się 3 oraz 10 grudnia, w godzinach 16.00–18.15, adresowane do wszystkich zainteresowanych nauczycieli. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z zasadami tworzenia konspektu dokumentu, zdobędą umiejętności wstawiania spisu treści i ilustracji oraz dowiedzą się, jak przygotować dokument do publikacji.

Zapraszamy w ferie zimowe do ZCDN-u!

Po raz kolejny w okresie ferii zimowych organizujemy cykl szkoleń przygotowanych specjalnie dla tych nauczycieli, którzy chcą aktywnie spędzić ten czas. Od 10 do 22 lutego zapraszamy zarówno do siedziby ZCDN-u w Szczecinie, jak i do Oddziałów Zamiejscowych: w Gryficach, Myśliborzu i Świnoujściu. Zachęcamy do zapoznania się z bogatą ofertą warsztatów o urozmaiconej tematyce. Jesteśmy przekonani, że wśród różnych propozycji znajdą Państwo coś dla siebie.

Astronomia i edukacja kosmiczna w szkole

Poszukując wciąż nowych, atrakcyjnych tematów, form i metod nauczania, które mogą zmotywować uczniów do nauki, proponujemy Państwu formę doskonalenia związaną z astronomią i edukacją kosmiczną „Houston, mamy obraz. Wykorzystanie zdjęć satelitarnych w szkole”, którą organizujemy we współpracy z Centrum Nauki Kopernik.

Prawa ucznia – godność dziecka

Zapraszamy na konferencję realizowaną we współpracy z Polskim Towarzystwem Pedagogicznym zatytułowaną „Prawa dziecka – prawa ucznia. Konferencja z okazji 30-lecia uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka i 100-lecia organizacji Save the Children”, która odbędzie się 13 grudnia, w godzinach 12.00–16.00.

Siatkówka – nie tylko dla orłów

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego szkół podstawowych i ponadpodstawowych na bezpłatne warsztaty „Siatkówka sportem dla każdego ucznia”, które odbędą się 13 grudnia, w godzinach 15.30–18.30. Uczestnicy warsztatów pogłębią swoją wiedzę na temat roli minigier w nauczaniu piłki siatkowej dzieci i młodzieży.

Jak poprawnie realizować podstawę programową z WF-u?

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego”, które odbędzie się 13 listopada, w godzinach 15.00–18.00.
ZCDN