Pełną listę dostępnych szkoleń znajdą Państwo w Internetowym Systemie Obsługi Szkoleń

Kurs dla początkujących: Programowanie w języku Python 3.x

Serdecznie zapraszamy na kurs „Programowanie w języku Python 3.x (dla początkujących)”, który rozpocznie się w sobotę 27 października. Głównym celem kursu jest przygotowanie nauczycieli uczących informatyki w klasach VII i VIII do rozszerzenia oferty edukacyjnej o nowe środowisko programistyczne – język tekstowy Python 3.x.

Konferencja: Z lasem na Ty

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli na konferencję „Z lasem na Ty”, która odbędzie się 26 października, w godzinach 12.00–14.00, w sali konferencyjnej Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Jak poprawnie napisać program doradztwa zawodowego?

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Jak poprawnie napisać program doradztwa zawodowego?”, które odbędzie się 6 listopada, w godzinach 15.00–17.15. W ramach warsztatu będą poruszane takie zagadnienia, jak: realizacja rozporządzenia MEN-u w sprawie doradztwa zawodowego, podstawa programowa doradztwa zawodowego, obszary doradztwa zawodowego w poszczególnych typach szkół, przykładowe programy doradztwa zawodowego.

Warsztaty teatralne dla nauczycieli wokół spektaklu „Malala“

Serdecznie zapraszamy nauczycieli na warsztaty teatralne z twórcami spektaklu Teatru Współczesnego w Szczecinie „Malala”, które odbędą się 20 listopada, w godzinach 16.00–18.30.

Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się”, które odbędzie się 12 października, w godzinach 15.00–17.15. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, jak wprowadzać i tworzyć indywidualne zestawy do komunikacji i poznają przykłady takich zestawów.

Konferencja: 100-lecie niepodległości Polski

Serdecznie zapraszamy nauczycieli historii ze wszystkich typów szkół i etapów nauczania na bezpłatną konferencję „100-lecie niepodległości Polski”, która odbędzie się 4 października, w godzinach 13.00–17.00. Celem konferencji jest zainspirowanie nauczycieli do organizowania obchodów rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w swoich szkołach.

Zapraszamy na konferencje sierpniowe

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencjach metodycznych poprzedzających rok szkolny 2018/2019, które tradycyjnie odbędą się w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ostatnich dniach wakacji.

Nabór do projektu ,,Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie...

Trwa nabór do projektu realizowanego przez Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia na terenie województwa zachodniopomorskiego ,,Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie zachodniopomorskim” , finansowanego przez MEN. W ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-006/17 ,,Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole”.

Ewaluacja wewnętrzna w świetle nowych uregulowań prawnych

Uprzejmie informujemy, że rejestracja na warsztaty „Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej w świetle nowych uregulowań prawnych", które odbędą się 7 lutego, jest już zamknięta.

RODO w szkole – zmiany w ochronie danych osobowych

Zapraszamy 22 lutego na seminarium dotyczące zmian w ochronie danych osobowych wynikających z wdrożenia RODO. W trakcie spotkania zostaną przekazane najważniejsze informacje, niezbędne do przygotowania się przez szkoły i placówki do stosowania nowego prawa, które będzie obowiązywało od 25 maja 2018 roku.

Konferencja „Dyrektor szkoły – wybrane aspekty prawne pracy szkoły” (rejestracja zamknięta)

6 lutego dyrektorzy szkół i placówek oświatowych wezmą udział w konferencji „Dyrektor szkoły – wybrane aspekty prawne pracy szkoły”. W programie między innymi: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zmiany w przepisach kadrowych, zmiany dotyczące doradztwa zawodowego w szkołach.

Kurs dla początkujących: Programowanie w języku Python 3.x

Serdecznie zapraszamy na kurs „Programowanie w języku Python 3.x (dla początkujących)”, który rozpocznie się w sobotę 27 października. Głównym celem kursu jest przygotowanie nauczycieli uczących informatyki w klasach VII i VIII do rozszerzenia oferty edukacyjnej o nowe środowisko programistyczne – język tekstowy Python 3.x.

Konferencja: Z lasem na Ty

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli na konferencję „Z lasem na Ty”, która odbędzie się 26 października, w godzinach 12.00–14.00, w sali konferencyjnej Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Poznajemy walory przyrodnicze parków krajobrazowych

Serdecznie zapraszamy na III edycję warsztatów „Poznajemy walory przyrodnicze Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego”, które odbędą się 28 i 29 września.

Zapraszamy na konferencje sierpniowe

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencjach metodycznych poprzedzających rok szkolny 2018/2019, które tradycyjnie odbędą się w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ostatnich dniach wakacji.

Warsztaty dla nauczycieli geografii

Zachęcamy nauczycieli geografii do zapoznania się z tematyką bezpłatnych, czterogodzinnych warsztatów. Zajęcia poprowadzi Agnieszka Kozłowska, nauczycielka konsultantka ds. nauczania geografii.

Warsztaty teatralne dla nauczycieli wokół spektaklu „Malala“

Serdecznie zapraszamy nauczycieli na warsztaty teatralne z twórcami spektaklu Teatru Współczesnego w Szczecinie „Malala”, które odbędą się 20 listopada, w godzinach 16.00–18.30.

Konferencja: 100-lecie niepodległości Polski

Serdecznie zapraszamy nauczycieli historii ze wszystkich typów szkół i etapów nauczania na bezpłatną konferencję „100-lecie niepodległości Polski”, która odbędzie się 4 października, w godzinach 13.00–17.00. Celem konferencji jest zainspirowanie nauczycieli do organizowania obchodów rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w swoich szkołach.

BiblioLAB – spotkanie bibliotekarzy

11 października w ZCDN-ie odbędzie się Zachodniopomorski BiblioLAB – innowacyjna, aktywna forma spotkania bibliotekarzy,  łącząca w sobie networking, warsztaty i wymianę praktycznej, branżowej wiedzy.

Zapraszamy na konferencje sierpniowe

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencjach metodycznych poprzedzających rok szkolny 2018/2019, które tradycyjnie odbędą się w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ostatnich dniach wakacji.

Wychowanie w dwujęzyczności – zostań ekspertem nowej metody

Serdecznie zapraszamy na konferencję „Wychowanie w dwujęzyczności – zostań ekspertem nowej metody”, która odbędzie się 29 maja. Spotkanie kierowane jest do nauczycieli języka angielskiego, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz nauczycieli wszystkich przedmiotów, którzy posługują się językiem angielskim na poziomie B2.

Warsztaty: Flażolet – prosty sposób na miłe muzykowanie

Serdecznie zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na warsztaty „Flażolet – prosty sposób na miłe muzykowanie”, współorganizowane przez ZCDN oraz Akademię Sztuki w Szczecinie, które odbędą się 14 września, w godzinach 16.30–20.30.

Konferencja: Zaburzony rozwój mowy i co dalej

5 października odbędzie się konferencja poświęcona pracy z dziećmi z zaburzeniami psychomotorycznymi, w tym z zaburzeniami komunikacji językowej, współorganizowana przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy „Medincus”,

Zapraszamy na konferencje sierpniowe

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencjach metodycznych poprzedzających rok szkolny 2018/2019, które tradycyjnie odbędą się w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ostatnich dniach wakacji.

Życie to teatr. Gry fabularyzowane i zabawy teatralne

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Życie to teatr. Gry fabularyzowane i zabawy teatralne na zajęciach świetlicowych”, które odbędzie się 19 czerwca, w godzinach 15.00–19.00. Forma warsztatowa zajęć pozwoli uczestnikom na poznanie ćwiczeń artykulacyjnych, głosowych oraz oddechowych. Uczestnicy poznają również ćwiczenia fabularyzowane, wykorzystujące pracę z rekwizytami. Spróbują w grupach dokonać prostych improwizacji teatralnych fragmentów wybranych scenariuszy.

Konferencja: Integracja dla edukacji

Jako lokalni partnerzy serdecznie zapraszamy dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej na bezpłatną konferencję „V edycja integracji dla edukacji”. Patronat honorowy nad cyklem konferencyjnym objął Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

Konferencja: Jak rozmawiać z uczniami o śmierci?

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, wychowawców i pedagogów szkolnych na bezpłatną konferencję „Jak rozmawiać z uczniami o śmierci?”, która odbędzie się 23 października w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Celem konferencji jest kształtowanie kompetencji nauczycieli w zakresie udzielania wsparcia uczniom stykającym się w życiu z sytuacjami tanatologicznymi.

Warsztaty teatralne dla nauczycieli wokół spektaklu „Malala“

Serdecznie zapraszamy nauczycieli na warsztaty teatralne z twórcami spektaklu Teatru Współczesnego w Szczecinie „Malala”, które odbędą się 20 listopada, w godzinach 16.00–18.30.

Między pychą a niedowartościowaniem

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty „Między pychą a niedowartościowaniem – kształtowanie uczniowskich umiejętności oceny sukcesu”, które odbędą się 13 października, w godzinach 10.00–12.15. Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli szkół różnych szczebli, w szczególności wychowawców, polonistów i nauczycieli etyki.

Czy w szkole jest miejsce i czas na rozmowę?

Rozmowa nie wyklucza wykonywania przypisanych nauczycielowi i uczniowi zadań, ale pozwala na lepsze poznanie się, znalezienie wspólnych płaszczyzn działania dla realizacji nie tylko zgodnych celów, ale także indywidualnych potrzeb, ponieważ efektywna komunikacja to taka, którą cechuje respektowanie potrzeb obu rozmówców i która zakłada wspólne działanie, ale oddzielną realizację specyficznych zadań.

Chodzenie po mieście jako forma edukacji

Chodzenie, które wyobrażam sobie jako poręczne narzędzie dydaktyczne, przekracza granice szkolnej klasy. Jednocześnie jednak nie jest sposobem na dotarcie do miejsc umożliwiających kontakt z przyrodą, kulturą, rozrywką czy historią, ale celem samym w sobie; jest związane z psychogeograficznym czytaniem codziennej, zwyczajnej do granic niewidzialności, tkanki miasta zarówno po to, żeby poznać je samo, jak i dowiedzieć się czegoś ważnego o nas w jego kontekście. Przestrzeń jest przecież trzecim nauczycielem. Układ ulic, architektura budynków, geometria miejskiej zieleni – tego wszystkiego można nauczyć się czytać. Ale chodzenie po mieście – z równym naciskiem na jego fizyczne cechy, ścieżki, szlaki, układy i logiki, co na sposób, w jaki się po nim poruszamy – również stanowi ważne źródło wiedzy o tym, czym jest miejska przestrzeń, a co za tym idzie, jak wygląda nasz społeczny świat z perspektywy chodnika, jak w nim nawigujemy, co spotykamy na naszej drodze i jak reagujemy na te spotkania. To ważne lekcje.

Chodzenie po mieście jako forma edukacji

Chodzenie, które wyobrażam sobie jako poręczne narzędzie dydaktyczne, przekracza granice szkolnej klasy. Jednocześnie jednak nie jest sposobem na dotarcie do miejsc umożliwiających kontakt z przyrodą, kulturą, rozrywką czy historią, ale celem samym w sobie; jest związane z psychogeograficznym czytaniem codziennej, zwyczajnej do granic niewidzialności, tkanki miasta zarówno po to, żeby poznać je samo, jak i dowiedzieć się czegoś ważnego o nas w jego kontekście. Przestrzeń jest przecież trzecim nauczycielem. Układ ulic, architektura budynków, geometria miejskiej zieleni – tego wszystkiego można nauczyć się czytać. Ale chodzenie po mieście – z równym naciskiem na jego fizyczne cechy, ścieżki, szlaki, układy i logiki, co na sposób, w jaki się po nim poruszamy – również stanowi ważne źródło wiedzy o tym, czym jest miejska przestrzeń, a co za tym idzie, jak wygląda nasz społeczny świat z perspektywy chodnika, jak w nim nawigujemy, co spotykamy na naszej drodze i jak reagujemy na te spotkania. To ważne lekcje.

Zapobieganie agresji i przemocy w szkole

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Zapobieganie agresji i przemocy w szkole. Profilaktyka uniwersalna”, które odbędzie się 15 czerwca, w godzinach 15.00–19.00. Podczas warsztatów omówione zostaną rodzaje i typy zachowań agresywnych, przemocy i bullyingu, mechanizmy przemocy, przyczyny zachowań agresywnych. Przedstawione zostaną zasady i techniki pracy z uczniem przejawiającym takie zachowanie.

Warsztaty: Piękne życie chce mieć Esterka

Serdecznie zapraszamy 17 maja na bezpłatne warsztaty „Piękne życie chce mieć Esterka”, odbywające się w ramach konferencji „Janusz Korczak/Stefania Wilczyńska. Warianty biografii pedagogicznych”.

Warsztaty: Filmowe koło ratunkowe

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty „Filmowe koło ratunkowe. Walory wychowawcze filmu w pracy świetlicy szkolnej”, które odbędą się 17 marca (sobota), w godzinach 10.00–14.00.

Ferie w ZCDN-ie

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprosić już po raz kolejny do aktywnego spędzenia ferii zimowych w siedzibie ZCDN-u w Szczecinie oraz Oddziałach Zamiejscowych. Specjalnie przygotowana na ten okres oferta odpowiada tematom zgłaszanym naszym prowadzącym podczas odbywających się w ZCDN-ie zajęć. Jesteśmy przekonani, że każdy z Państwa znajdzie wśród tych licznych warsztatów coś dla siebie. Zachęcamy również do korzystania przy tej okazji ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej – w Szczecinie, Gryficach, Myśliborzu i Świnoujściu. 

Zapraszamy na konferencje sierpniowe

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencjach metodycznych poprzedzających rok szkolny 2018/2019, które tradycyjnie odbędą się w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ostatnich dniach wakacji.

Uczeń ze spektrum zaburzeń autystycznych

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Uczeń ze spektrum zaburzeń autystycznych w szkole ogólnodostępnej”, które odbędzie się 15 czerwca, w godzinach 15.00–18.00. Uczestnicy warsztatów zapoznani zostaną z przykładami metod pracy oraz prostymi rozwiązaniami do wykorzystania w codziennej pracy.

Konferencja: Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Uprzejmie informujemy, że rejestracja na konferencję „Wspomaganie nauczyciela w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty” jest zamknięta.

Szkolenie certyfikowane: Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej

19 i 20 stycznia odbędzie się szkolenie Centrum Pozytywnej Edukacji dla pedagogów, psychologów i nauczycieli, którego ukończenie zostanie potwierdzone certyfikatem nadającym uprawnienia do realizacji programu Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej w szkole.

Ferie w ZCDN-ie

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprosić już po raz kolejny do aktywnego spędzenia ferii zimowych w siedzibie ZCDN-u w Szczecinie oraz Oddziałach Zamiejscowych. Specjalnie przygotowana na ten okres oferta odpowiada tematom zgłaszanym naszym prowadzącym podczas odbywających się w ZCDN-ie zajęć. Jesteśmy przekonani, że każdy z Państwa znajdzie wśród tych licznych warsztatów coś dla siebie. Zachęcamy również do korzystania przy tej okazji ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej – w Szczecinie, Gryficach, Myśliborzu i Świnoujściu. 

Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się”, które odbędzie się 12 października, w godzinach 15.00–17.15. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, jak wprowadzać i tworzyć indywidualne zestawy do komunikacji i poznają przykłady takich zestawów.

Praktyczne wykorzystanie arteterapii w pracy z dziećmi i młodzieżą

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych na warsztaty „Praktyczne wykorzystanie elementów arteterapii w pracy z dziećmi i młodzieżą”, które odbędą się 10 listopada, w godzinach 10.00–13.15.

Konferencja: Zaburzony rozwój mowy i co dalej

5 października odbędzie się konferencja poświęcona pracy z dziećmi z zaburzeniami psychomotorycznymi, w tym z zaburzeniami komunikacji językowej, współorganizowana przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy „Medincus”,

Zapraszamy na konferencje sierpniowe

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencjach metodycznych poprzedzających rok szkolny 2018/2019, które tradycyjnie odbędą się w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ostatnich dniach wakacji.

Uczeń ze spektrum zaburzeń autystycznych

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Uczeń ze spektrum zaburzeń autystycznych w szkole ogólnodostępnej”, które odbędzie się 15 czerwca, w godzinach 15.00–18.00. Uczestnicy warsztatów zapoznani zostaną z przykładami metod pracy oraz prostymi rozwiązaniami do wykorzystania w codziennej pracy.

Konferencja: Jak rozmawiać z uczniami o śmierci?

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, wychowawców i pedagogów szkolnych na bezpłatną konferencję „Jak rozmawiać z uczniami o śmierci?”, która odbędzie się 23 października w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Celem konferencji jest kształtowanie kompetencji nauczycieli w zakresie udzielania wsparcia uczniom stykającym się w życiu z sytuacjami tanatologicznymi.

Kurs dla początkujących: Programowanie w języku Python 3.x

Serdecznie zapraszamy na kurs „Programowanie w języku Python 3.x (dla początkujących)”, który rozpocznie się w sobotę 27 października. Głównym celem kursu jest przygotowanie nauczycieli uczących informatyki w klasach VII i VIII do rozszerzenia oferty edukacyjnej o nowe środowisko programistyczne – język tekstowy Python 3.x.

Bezpieczeństwo w szkole

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Różnorodne aspekty bezpieczeństwa w szkole, w tym wychowanie komunikacyjne”, realizowane w ramach grantu Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, które odbędzie się w Oddziale Zamiejscowym ZCDN-u w Świnoujściu w dniach 22 i 26 października.

Jak poprawnie napisać program doradztwa zawodowego?

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Jak poprawnie napisać program doradztwa zawodowego?”, które odbędzie się 6 listopada, w godzinach 15.00–17.15. W ramach warsztatu będą poruszane takie zagadnienia, jak: realizacja rozporządzenia MEN-u w sprawie doradztwa zawodowego, podstawa programowa doradztwa zawodowego, obszary doradztwa zawodowego w poszczególnych typach szkół, przykładowe programy doradztwa zawodowego.

Twórcze notatki, czyli sztuka posługiwania się nielinearnymi sposobami notowania

Zapraszamy na warsztaty „Twórcze notatki, czyli sztuka posługiwania się nielinearnymi sposobami notowania”, które odbędą się 15 października, w godz. 15.00–19.00. Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli ze sposobami zarządzania informacjami, ich kodowaniem, przechowywaniem i przypominaniem dzięki twórczym notatkom.

Bezpieczeństwo w szkole

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Różnorodne aspekty bezpieczeństwa w szkole, w tym wychowanie komunikacyjne”, realizowane w ramach grantu Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, które odbędzie się w Oddziale Zamiejscowym ZCDN-u w Świnoujściu w dniach 22 i 26 października.

Zawodowy rozwój ucznia, kształtowanie postaw przedsiębiorczych

Zapraszamy na konferencję „Rola kompetencji kluczowych w zawodowym rozwoju ucznia, kształtowanie postaw przedsiębiorczych”, która odbędzie się 23 listopada, w godzinach 9.00–15.00, na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

Jak poprawnie napisać program doradztwa zawodowego?

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Jak poprawnie napisać program doradztwa zawodowego?”, które odbędzie się 6 listopada, w godzinach 15.00–17.15. W ramach warsztatu będą poruszane takie zagadnienia, jak: realizacja rozporządzenia MEN-u w sprawie doradztwa zawodowego, podstawa programowa doradztwa zawodowego, obszary doradztwa zawodowego w poszczególnych typach szkół, przykładowe programy doradztwa zawodowego.

Zapraszamy na konferencje sierpniowe

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencjach metodycznych poprzedzających rok szkolny 2018/2019, które tradycyjnie odbędą się w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ostatnich dniach wakacji.

Konferencja: Integracja dla edukacji

Jako lokalni partnerzy serdecznie zapraszamy dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej na bezpłatną konferencję „V edycja integracji dla edukacji”. Patronat honorowy nad cyklem konferencyjnym objął Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

Konferencja: Jak rozmawiać z uczniami o śmierci?

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, wychowawców i pedagogów szkolnych na bezpłatną konferencję „Jak rozmawiać z uczniami o śmierci?”, która odbędzie się 23 października w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Celem konferencji jest kształtowanie kompetencji nauczycieli w zakresie udzielania wsparcia uczniom stykającym się w życiu z sytuacjami tanatologicznymi.

Kurs dla początkujących: Programowanie w języku Python 3.x

Serdecznie zapraszamy na kurs „Programowanie w języku Python 3.x (dla początkujących)”, który rozpocznie się w sobotę 27 października. Głównym celem kursu jest przygotowanie nauczycieli uczących informatyki w klasach VII i VIII do rozszerzenia oferty edukacyjnej o nowe środowisko programistyczne – język tekstowy Python 3.x.

Bezpieczeństwo w szkole

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Różnorodne aspekty bezpieczeństwa w szkole, w tym wychowanie komunikacyjne”, realizowane w ramach grantu Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, które odbędzie się w Oddziale Zamiejscowym ZCDN-u w Świnoujściu w dniach 22 i 26 października.

Konferencja: Z lasem na Ty

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli na konferencję „Z lasem na Ty”, która odbędzie się 26 października, w godzinach 12.00–14.00, w sali konferencyjnej Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Zawodowy rozwój ucznia, kształtowanie postaw przedsiębiorczych

Zapraszamy na konferencję „Rola kompetencji kluczowych w zawodowym rozwoju ucznia, kształtowanie postaw przedsiębiorczych”, która odbędzie się 23 listopada, w godzinach 9.00–15.00, na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.
ZCDN