Pełną listę dostępnych szkoleń znajdą Państwo w Internetowym Systemie Obsługi Szkoleń

Jak uzyskać certyfikat Szkoły/Przedszkola Promujących Zdrowie?

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Uzyskanie certyfikatu – Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie (autoewaluacja)”, które odbędzie się 27 lutego, w godzinach 10.00–13.00. Zajęcia zdalnie poprowadzi Małgorzata Majewska, nauczycielka konsultantka ds. nauczania biologii i promocji zdrowia.

Konferencja „Człowiek a dynamiczne zmiany na rynku pracy”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Człowiek a dynamiczne zmiany na rynku pracy”, która odbędzie się online 4 marca, w godz. w godz. 12.00–14.30.

Dyrektor jako pracodawca – procedura oceny pracy nauczyciela i pracownika samorządowego

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Dyrektor jako pracodawca – procedura oceny pracy nauczyciela i pracownika samorządowego”, które odbędzie się 16 marca, w godzinach 12.30–15.30. Zajęcia zdalnie poprowadzi Beata Wierzba – nauczycielka konsultantka ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej szkół podstawowych.

Konferencja online „Uczniowie niepolskojęzyczni w polskiej szkole”

Zapraszamy Państwa 24 lutego, w godzinach 15.00–17.30, do udziału w konferencji online „Uczniowie niepolskojęzyczni w polskiej szkole”, podczas której specjaliści od nauczania dzieci niepolskojęzycznych przybliżą zarówno pomysły na lekcje, jak i aspekty psychologiczne oraz prawne obecności dzieci cudzoziemskich w klasie.

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa

Zapraszamy do udziału w pierwszym spotkaniu „Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa”, które odbędzie się 24 lutego, w godzinach 16.00–18.00. Zajęcia zdalnie poprowadzi Waldemar Zaborski, nauczyciel konsultant ds. nauczania techniki, wychowania komunikacyjnego i edukacji dla bezpieczeństwa.

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

ZCDN w drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021 planuje uruchomienie w trybie zdalnym kursu kwalifikacyjnego, dającego uprawnienia do zarządzania szkołą i placówką oświatową. Kurs jest realizowany w oparciu o ramowy plan i program zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej.

Konferencja „Różnorodność w szkole. Rola nauczyciela w edukacji międzykulturowej”

Zapraszamy Państwa 2 lutego, w godzinach 15.00–17.30, do udziału w konferencji online „Różnorodność w szkole. Rola nauczyciela w edukacji międzykulturowej”, podczas której specjaliści zajmujący się pedagogiką międzykulturową podzielą się swoim doświadczeniem.

Koncepcja i zasady tworzenia Szkoły i Przedszkola Promujących Zdrowie

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Koncepcja i zasady tworzenia Szkoły i Przedszkola Promujących Zdrowie”, które odbędzie się 23 lutego, w godzinach 15.00–18.00. Zajęcia zdalnie poprowadzi Małgorzata Majewska – nauczycielka konsultantka ds. nauczania biologii i promocji zdrowia.

Liczymy się z matematyką

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Liczymy się z matematyką”, która odbędzie się online 13 marca, w godzinach 10.00–15.00.

Szkolenia dotyczące zmian w wymaganiach egzaminacyjnych

Zapraszamy do udziału w szkoleniach e-learningowych dotyczących zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w roku 2021, zgodnych z dodatkowym kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.
ZCDN