Pełną listę dostępnych szkoleń znajdą Państwo w Internetowym Systemie Obsługi Szkoleń

Jak rozwijać kompetencje kluczowe na lekcjach fizyki

Zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Jak rozwijać kompetencje kluczowe na lekcjach fizyki”, które odbędzie się 28 listopada, w godzinach 10.00–13.00. Zajęcia zdalnie poprowadzi Zdzisław Nowak – nauczyciel konsultant ds. edukacji ekologicznej i przyrodniczej.

Systemy Informacji Geograficznej

Zapraszamy do udziału w dwudniowym szkoleniu e-learningowym „Systemy Informacji Geograficznej (GIS)”, które odbędzie się 30 listopada i 1 grudnia, w godzinach 17.00–18.30. Zajęcia zdalnie poprowadzą Marta Piechal-Witkowska i Marcin Nejman – specjaliści z HERE Technologies.

Warsztat pracy młodego nauczyciela wychowania fizycznego

Zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Warsztat pracy młodego nauczyciela wychowania fizycznego”, które odbędzie się 1 grudnia, w godzinach 16.00–19.00. Zajęcia zdalnie poprowadzi Agnieszka Beyer-Michoń – nauczycielka konsultantka ds. wychowania fizycznego. Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wychowania fizycznego rozpoczynających pracę w zawodzie oraz podnoszących kwalifikacje na kolejne stopnie awansu zawodowego.

Storytelling. Opowiedz swoją historię

Zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Storytelling. Opowiedz swoją historię”, które odbędzie się 3 grudnia, w godzinach 17.00–18.30. Zajęcia zdalnie poprowadzi dr Anna Kondracka-Zielińska – nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych.

Zadania i obowiązki dyrektora szkoły a ocena pracy dyrektora

Zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Zadania i obowiązki dyrektora szkoły a ocena pracy dyrektora”, które odbędzie się 8 grudnia, w godzinach 13.00–16.00. Zajęcia zdalnie poprowadzi Beata Wierzba – nauczycielka konsultantka ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej.

Normalizacja w szkole – seminarium dla nauczycieli i dyrektorów szkół branżowych

Zapraszamy nauczycieli i dyrektorów szkół branżowych do udziału w seminarium „Normalizacja w szkole”, które odbędzie się w trybie zdalnym 7 grudnia, w godzinach 15.30–17.00. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób prowadzić edukację normalizacyjną opisaną w podstawach programowych oraz jak przygotować kadrę do realizacji efektów kształcenia związanych z normalizacją.

Wypowiedź argumentacyjna – wnioski ze sprawdzania rozprawek maturalnych

Zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Wypowiedź argumentacyjna – wnioski ze sprawdzania rozprawek maturalnych”, które odbędzie się 10 grudnia, w godzinach 17.00–18.30. Zajęcia zdalnie poprowadzi dr Anna Kondracka-Zielińska – nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego.

Kształcenie kompetencji kluczowych na lekcjach języka obcego

Zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Kształcenie kompetencji kluczowych na lekcjach języka obcego”, które odbędzie się 7 grudnia, w godzinach 15.00–17.30. Zajęcia zdalnie poprowadzi Beata Pełech – nauczycielka konsultantka ds. nauczania języków obcych.

Ocenianie zachowania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

Serdecznie zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na bezpłatne szkolenie e-learningowe „Ocena zachowania na świadectwie szkolnym jako informacja dla rodziców i ucznia”, które odbędzie się 14 grudnia. Zajęcia zdalnie poprowadzi Julia Karapuda – doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.

Nowa kultura szkoły oraz wzbogacanie procesów edukacyjnych o narzędzia i zasoby cyfrowe

Społeczeństwo późnej nowoczesności znajduje się w okresie przejściowym. Obserwujemy ważne zmiany – w tym formowanie nowej kultury szkoły. Jaka ona będzie? Czy porzuci stare teorie na rzecz nowatorskich rozwiązań dydaktycznych? Zachęcamy do wspólnych poszukiwań odpowiedzi na te i inne pytania podczas konferencji online „Nowa kultura szkoły oraz wzbogacanie procesów edukacyjnych o narzędzia i zasoby cyfrowe”, która odbędzie się 27 listopada, w godzinach 14.00–16.30.
ZCDN