Pełną listę dostępnych szkoleń znajdą Państwo w Internetowym Systemie Obsługi Szkoleń

Zintegrowany systemu kwalifikacji a nowoczesna szkoła

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty „Znajomość zintegrowanego systemu kwalifikacji jako jeden z aspektów pracy nauczyciela doradcy zawodowego w nowoczesnej szkole”, które odbędą się 28 października, w godzinach 15.00–19.00. Zajęcia adresowane są do nauczycieli zawodu, podstaw przedsiębiorczości, doradców zawodowych, pedagogów, a także nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących.

Interaktywne gry i ćwiczenia dla uczniów

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli na bezpłatne warsztaty „Interaktywne gry i ćwiczenia dla uczniów”, które odbędą się 26 października, w godzinach 10.00–14.00. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z możliwościami wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych przy konstruowaniu interaktywnych ćwiczeń.

Barkoding DNA. Metoda laboratoryjna w praktyce szkolnej

Serdecznie zapraszamy nauczycieli biologii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na bezpłatne dwudniowe warsztaty „Barkoding DNA. Metoda laboratoryjna w praktyce szkolnej”, które odbędą się 25 i 26 października. Podczas zajęć uczestnicy poznają metody i techniki biologii molekularnej oraz przećwiczą metodę laboratoryjną w praktyce. Forma realizowana jest we współpracy z Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Terapia poprzez literaturę

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na pierwsze spotkanie kursu biblioterapii I stopnia, które odbędzie się 26 października, w godzinach 9.00–14.00. Nauczycielki i nauczyciele uczestniczący w kursie nauczą się dobierać właściwe utwory literackie do potrzeb i możliwości różnych grup odbiorców, zostaną zapoznani z terapeutyczną funkcją literatury oraz specyfiką warsztatu biblioterapeutycznego.

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

ZCDN już po raz kolejny planuje uruchomienie kursu kwalifikacyjnego, dającego uprawnienia do zarządzania szkołą i placówką oświatową. Kurs jest realizowany w oparciu o ramowy plan i program zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej.

Syrenie Stawy – lekcje w terenie

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu edukacji przyrodniczej, które odbędzie się w Centrum Ochrony Bioróżnorodności „Syrenie Stawy”, położonym w Zespole Parków Kasprowicza-Arkoński. Szkolenia dla poszczególnych grup nauczycieli odbędą się 27 i 28 września.

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

ZCDN już po raz kolejny planuje uruchomienie kursu kwalifikacyjnego, dającego uprawnienia do zarządzania szkołą i placówką oświatową. Kurs jest realizowany w oparciu o ramowy plan i program zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej.

Innowacje pedagogiczne w świetle nowych uregulowań prawnych

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Innowacje pedagogiczne w świetle nowych uregulowań prawnych”, które odbędzie się 16 października, w godzinach 15.00–19.00. Spotkanie adresowane jest do dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli, nauczycieli wychowania przedszkolnego, kierowników punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zmianami dotyczącymi przebiegu innowacji pedagogicznej w przedszkolu.

Sieć współpracy dyrektorów szkół podstawowych

Serdecznie zapraszamy dyrektorów szkół podstawowych do współpracy w ramach sieci. Podczas spotkania wprowadzającego, które odbędzie się 13 marca, ustalimy wspólnie tematykę spotkań na forum oraz zakres aktywności na platformie Moodle. Uczestnicy sieci będą mieli okazję do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, wartych wykorzystania w pracy dyrektora szkoły podstawowej.

Dyrektor szkoły z pasją

29 marca, w godzinach 10.00–13.00, odbędą się warsztaty „Dyrektor szkoły z pasją”. Celem zajęć jest przybliżenie narzędzi, które pozwolą rozpoznać mocne strony zatrudnionej w placówce kadry, ułatwią zarządzanie zespołem, wspomogą tworzenie zespołów zadaniowych, a także pomogą spojrzeć na nauczanie przez pryzmat indywidualnych talentów nauczycieli.

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

ZCDN po raz kolejny organizuje kurs kwalifikacyjny, dający uprawnienia do zarządzania szkołą i placówką oświatową. Kurs jest realizowany w oparciu o ramowy plan i program zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej.

Barkoding DNA. Metoda laboratoryjna w praktyce szkolnej

Serdecznie zapraszamy nauczycieli biologii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na bezpłatne dwudniowe warsztaty „Barkoding DNA. Metoda laboratoryjna w praktyce szkolnej”, które odbędą się 25 i 26 października. Podczas zajęć uczestnicy poznają metody i techniki biologii molekularnej oraz przećwiczą metodę laboratoryjną w praktyce. Forma realizowana jest we współpracy z Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Syrenie Stawy – lekcje w terenie

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu edukacji przyrodniczej, które odbędzie się w Centrum Ochrony Bioróżnorodności „Syrenie Stawy”, położonym w Zespole Parków Kasprowicza-Arkoński. Szkolenia dla poszczególnych grup nauczycieli odbędą się 27 i 28 września.

Podstawa programowa nauczania biologii w szkole ponadpodstawowej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty „Wdrażanie nowej podstawy programowej nauczania biologii w szkole ponadpodstawowej”, które odbędą się 4 października, w godzinach 15.00–19.00. Podczas zajęć uczestnicy przeanalizują szczegółowo zapisy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem warunków i sposobów jej realizacji.

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli biologii

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli biologii, które odbędzie się 7 października, w godzinach 15.00–19.00. Podczas zajęć uczestnicy pogłębią wiedzę z zakresu wykorzystania nowoczesnych metod i technik nauczania biologii w praktyce szkolnej. Jednym z celów sieci jest doskonalenie umiejętności tworzenia materiałów metodycznych: scenariuszy zajęć, kart pracy, zadań ćwiczeniowych.

Konferencja: Nowoczesna szkoła

Serdecznie zapraszamy 11 października, w godzinach 10.00–13.00, na konferencję „Nowoczesna Szkoła”, podczas której zaprezentowane zostaną innowacyjne metody pracy z uczniami oraz sposoby wykorzystania technologii cyfrowych w szkole.

Terapia poprzez literaturę

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na pierwsze spotkanie kursu biblioterapii I stopnia, które odbędzie się 26 października, w godzinach 9.00–14.00. Nauczycielki i nauczyciele uczestniczący w kursie nauczą się dobierać właściwe utwory literackie do potrzeb i możliwości różnych grup odbiorców, zostaną zapoznani z terapeutyczną funkcją literatury oraz specyfiką warsztatu biblioterapeutycznego.

Konferencja i konkurs inspirowane twórczością Stanisława Moniuszki

Rok 2019 jest wyjątkowy dla miłośników muzyki. Przypada w nim bowiem 200 rocznica urodzin Stanisława Moniuszki, wielkiego polskiego kompozytora, dyrygenta, pedagoga. Z tej okazji, wraz z Operą na Zamku w Szczecinie, zapraszamy do celebrowania jubileuszu i włączenia się w organizowane przez nas wydarzenia.

Edukacja polonistyczna w nowej podstawie programowej – część II

Serdecznie zapraszamy na drugą część bezpłatnego szkolenia „Edukacja polonistyczna w nowej podstawie programowej w szkole ponadpodstawowej”, które odbędzie się 21 września, w godzinach 10.00–13.15. Zakres tematyczny szkolenia: tworzenie wypowiedzi w szkole ponadpodstawowej; formułowanie i uzasadnianie sądów na temat dzieł literackich oraz innych tekstów kultury; przykłady ćwiczeń dla uczniów

Spotkanie z Elżbietą Pałasz, autorką książek dla dzieci

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Elżbieta Pałasz, autorką książek dla dzieci, które odbędzie się 11 października, w godz. 15.00–16.30. Podczas spotkania pisarka zaprezentuje walory edukacyjne swojej najnowszej książki „Dobra robota”, wskaże autorskie metody pracy z tekstem i ilustracją oraz przedstawi kilka pomysłów na zachęcenie dzieci do czytania w dobie internetu.

Szkolenie „Kufer pełen dziedzictwa”

Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, nauczycieli świetlic i wychowania przedszkolnego na bezpłatne szkolenie „Kufer pełen dziedzictwa”, które odbędzie się 2 października, w godzinach 15.00–16.30. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z proponowanymi w ramach akcji zestawami edukacyjnymi i dowiedzą się, jak z nich korzystać podczas zajęć lekcyjnych. Poznają także sposoby wykorzystania lokalnych zabytków i zasobów dziedzictwa w nauczaniu.

Metoda Pytań i Doświadczeń w praktyce

Zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na bezpłatne warsztaty przybliżające autorską Metodę Pytań i Doświadczeń. Zajęcia odbędą się 22 października, w godzinach 15.30–17.15 w Myśliborzu. Forma realizowana jest we współpracy z Fundacją „Uniwersytet Dzieci”.

Konferencja i konkurs inspirowane twórczością Stanisława Moniuszki

Rok 2019 jest wyjątkowy dla miłośników muzyki. Przypada w nim bowiem 200 rocznica urodzin Stanisława Moniuszki, wielkiego polskiego kompozytora, dyrygenta, pedagoga. Z tej okazji, wraz z Operą na Zamku w Szczecinie, zapraszamy do celebrowania jubileuszu i włączenia się w organizowane przez nas wydarzenia.

Spotkanie z Elżbietą Pałasz, autorką książek dla dzieci

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Elżbieta Pałasz, autorką książek dla dzieci, które odbędzie się 11 października, w godz. 15.00–16.30. Podczas spotkania pisarka zaprezentuje walory edukacyjne swojej najnowszej książki „Dobra robota”, wskaże autorskie metody pracy z tekstem i ilustracją oraz przedstawi kilka pomysłów na zachęcenie dzieci do czytania w dobie internetu.

Innowacje pedagogiczne w świetle nowych uregulowań prawnych

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Innowacje pedagogiczne w świetle nowych uregulowań prawnych”, które odbędzie się 16 października, w godzinach 15.00–19.00. Spotkanie adresowane jest do dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli, nauczycieli wychowania przedszkolnego, kierowników punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zmianami dotyczącymi przebiegu innowacji pedagogicznej w przedszkolu.

I ty możesz zmienić świat – spotkanie autorskie

Serdecznie zapraszamy 7 czerwca do Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej na bezpłatny wykład i spotkanie z autorkami książki I ty możesz zmienić świat. 42 inspirujące historie o niezwykłych dzieciach. Spotkanie jest adresowane głównie do nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, świetlicy oraz bibliotekarzy.

Konferencja: Bezpieczeństwo w sieci. #patotreści #uzależnienia_behawioralne

Serdecznie zapraszamy 7 listopada na bezpłatną konferencję „Bezpieczeństwo w sieci. #patotreści #uzależnienia_behawioralne” współorganizowaną przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.

Jak efektywnie współpracować z rodzicami?

Zapraszamy nauczycieli wszystkich poziomów nauczania oraz pedagogów i wychowawców internatów na bezpłatne warsztaty „Jak efektywnie współpracować z rodzicami?”, które odbędą się 28 września, w godzinach 10.00–14.00. Podczas zajęć uczestnicy pogłębią wiedzę na temat różnych postaw rodzicielskich wobec szkoły i rozwiną umiejętności komunikacyjne.

Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie – koncepcja, standardy

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty „Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie w praktyce szkolnej – koncepcja, standardy”, które odbędą się 16 października, w godzinach 15.00–19.00, adresowane do nauczycieli oraz pedagogów szkolnych na każdym etapie edukacyjnym chcących lub realizujących program Szkoły/Przedszkola Promujących Zdrowie.

V Neurokonferencja nauczycieli „Zmysł udziału”

Serdecznie zapraszamy na V Neurokonferencję nauczycieli „Zmysł udziału”, która odbędzie się 15 czerwca, w godzinach 9.00–14.00. Konferencja przeznaczona jest dla nauczycieli wszystkich etapów nauczania, dyrektorów, wychowawców, pedagogów oraz psychologów szkolnych. Tematem przewodnim tegorocznej edycji spotkania będzie motywacja.

I ty możesz zmienić świat – spotkanie autorskie

Serdecznie zapraszamy 7 czerwca do Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej na bezpłatny wykład i spotkanie z autorkami książki I ty możesz zmienić świat. 42 inspirujące historie o niezwykłych dzieciach. Spotkanie jest adresowane głównie do nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, świetlicy oraz bibliotekarzy.

Chodzenie po mieście jako forma edukacji

Chodzenie, które wyobrażam sobie jako poręczne narzędzie dydaktyczne, przekracza granice szkolnej klasy. Jednocześnie jednak nie jest sposobem na dotarcie do miejsc umożliwiających kontakt z przyrodą, kulturą, rozrywką czy historią, ale celem samym w sobie; jest związane z psychogeograficznym czytaniem codziennej, zwyczajnej do granic niewidzialności, tkanki miasta zarówno po to, żeby poznać je samo, jak i dowiedzieć się czegoś ważnego o nas w jego kontekście. Przestrzeń jest przecież trzecim nauczycielem. Układ ulic, architektura budynków, geometria miejskiej zieleni – tego wszystkiego można nauczyć się czytać. Ale chodzenie po mieście – z równym naciskiem na jego fizyczne cechy, ścieżki, szlaki, układy i logiki, co na sposób, w jaki się po nim poruszamy – również stanowi ważne źródło wiedzy o tym, czym jest miejska przestrzeń, a co za tym idzie, jak wygląda nasz społeczny świat z perspektywy chodnika, jak w nim nawigujemy, co spotykamy na naszej drodze i jak reagujemy na te spotkania. To ważne lekcje.

Zapobieganie agresji i przemocy w szkole

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Zapobieganie agresji i przemocy w szkole. Profilaktyka uniwersalna”, które odbędzie się 15 czerwca, w godzinach 15.00–19.00. Podczas warsztatów omówione zostaną rodzaje i typy zachowań agresywnych, przemocy i bullyingu, mechanizmy przemocy, przyczyny zachowań agresywnych. Przedstawione zostaną zasady i techniki pracy z uczniem przejawiającym takie zachowanie.

Warsztaty: Piękne życie chce mieć Esterka

Serdecznie zapraszamy 17 maja na bezpłatne warsztaty „Piękne życie chce mieć Esterka”, odbywające się w ramach konferencji „Janusz Korczak/Stefania Wilczyńska. Warianty biografii pedagogicznych”.

Warsztaty: Filmowe koło ratunkowe

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty „Filmowe koło ratunkowe. Walory wychowawcze filmu w pracy świetlicy szkolnej”, które odbędą się 17 marca (sobota), w godzinach 10.00–14.00.

Ferie w ZCDN-ie

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprosić już po raz kolejny do aktywnego spędzenia ferii zimowych w siedzibie ZCDN-u w Szczecinie oraz Oddziałach Zamiejscowych. Specjalnie przygotowana na ten okres oferta odpowiada tematom zgłaszanym naszym prowadzącym podczas odbywających się w ZCDN-ie zajęć. Jesteśmy przekonani, że każdy z Państwa znajdzie wśród tych licznych warsztatów coś dla siebie. Zachęcamy również do korzystania przy tej okazji ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej – w Szczecinie, Gryficach, Myśliborzu i Świnoujściu. 

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Serdecznie zapraszamy na szkolenie „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z dzieckiem w chaosie sensorycznym”, które odbędzie się 28 czerwca, w godzinach 13.00–17.00. Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności niezbędne do planowania, organizowania i udzielania pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym dziecku z zaburzeniami integracji sensorycznej.

Współpraca z rodzicem dziecka z niepełnosprawnością

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie: „Współpraca z rodzicem dziecka z niepełnosprawnością”, które odbędzie się 10 maja, w godzinach 15.00–17.00. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z formami, zasadami i strategiami pracy z rodzicami dzieci z niepełnosprawnością oraz najczęściej przyjmowanymi przez nich postawami.

Zapraszamy na konferencje sierpniowe

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencjach metodycznych poprzedzających rok szkolny 2018/2019, które tradycyjnie odbędą się w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ostatnich dniach wakacji.

Uczeń ze spektrum zaburzeń autystycznych

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Uczeń ze spektrum zaburzeń autystycznych w szkole ogólnodostępnej”, które odbędzie się 15 czerwca, w godzinach 15.00–18.00. Uczestnicy warsztatów zapoznani zostaną z przykładami metod pracy oraz prostymi rozwiązaniami do wykorzystania w codziennej pracy.

Konferencja: Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Uprzejmie informujemy, że rejestracja na konferencję „Wspomaganie nauczyciela w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty” jest zamknięta.

Praca z uczniem ze spektrum zaburzeń autystycznych

Serdecznie zapraszamy na bezpłatną konferencję „Praca z uczniem ze spektrum zaburzeń autystycznych – metody pracy”, która odbędzie się 14 czerwca, w godzinach 14.00–17.00. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję pogłębić wiedzę z zakresu indywidualizacji w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się”, które odbędzie się 12 października, w godzinach 15.00–17.15. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, jak wprowadzać i tworzyć indywidualne zestawy do komunikacji i poznają przykłady takich zestawów.

Praktyczne wykorzystanie arteterapii w pracy z dziećmi i młodzieżą

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych na warsztaty „Praktyczne wykorzystanie elementów arteterapii w pracy z dziećmi i młodzieżą”, które odbędą się 10 listopada, w godzinach 10.00–13.15.

Konferencja: Zaburzony rozwój mowy i co dalej

5 października odbędzie się konferencja poświęcona pracy z dziećmi z zaburzeniami psychomotorycznymi, w tym z zaburzeniami komunikacji językowej, współorganizowana przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy „Medincus”,

Zapraszamy na konferencje sierpniowe

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencjach metodycznych poprzedzających rok szkolny 2018/2019, które tradycyjnie odbędą się w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ostatnich dniach wakacji.

Interaktywne gry i ćwiczenia dla uczniów

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli na bezpłatne warsztaty „Interaktywne gry i ćwiczenia dla uczniów”, które odbędą się 26 października, w godzinach 10.00–14.00. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z możliwościami wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych przy konstruowaniu interaktywnych ćwiczeń.

Terapia poprzez literaturę

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na pierwsze spotkanie kursu biblioterapii I stopnia, które odbędzie się 26 października, w godzinach 9.00–14.00. Nauczycielki i nauczyciele uczestniczący w kursie nauczą się dobierać właściwe utwory literackie do potrzeb i możliwości różnych grup odbiorców, zostaną zapoznani z terapeutyczną funkcją literatury oraz specyfiką warsztatu biblioterapeutycznego.

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty „Awans zawodowy nauczyciela mianowanego”, które odbędą się 15 października, w godzinach 15.00–19.00. Podczas zajęć uczestnicy pogłębią wiedzę na temat procedury awansu zawodowego oraz przygotują się do realizacji wymagań i prezentacji dorobku przed komisją kwalifikacyjną.

Od nauczania do uczenia się. Kierunki rozwoju współczesnej edukacji

Serdecznie zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie edukacyjne, związane z obchodami jubileuszu 70-lecia doskonalenia nauczycieli na Pomorzu Zachodnim, które odbędzie się 17 września 2019 roku w siedzibie ZCDN-u w Szczecinie. Konferencja „Od nauczania do uczenia się. Kierunki rozwoju współczesnej edukacji” rozpocznie się o 12.30 wykładem gościa specjalnego Margret Rasfeld – twórczyni idei Budzącej się szkoły, zatytułowanym „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju – zmiana paradygmatu”.

Szkolenie: Rola i zadania opiekuna stażu

Serdecznie zapraszamy na szkolenie „Rola i zadania opiekuna stażu”, które odbędzie się 11 września, w godzinach 15.00–19.00. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczyciela oraz zasadami budowania współpracy między nauczycielem stażystą a jego opiekunem. Doskonalone ponadto będą umiejętności tworzenia oceny pracy nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Zintegrowany systemu kwalifikacji a nowoczesna szkoła

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty „Znajomość zintegrowanego systemu kwalifikacji jako jeden z aspektów pracy nauczyciela doradcy zawodowego w nowoczesnej szkole”, które odbędą się 28 października, w godzinach 15.00–19.00. Zajęcia adresowane są do nauczycieli zawodu, podstaw przedsiębiorczości, doradców zawodowych, pedagogów, a także nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących.

Barkoding DNA. Metoda laboratoryjna w praktyce szkolnej

Serdecznie zapraszamy nauczycieli biologii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na bezpłatne dwudniowe warsztaty „Barkoding DNA. Metoda laboratoryjna w praktyce szkolnej”, które odbędą się 25 i 26 października. Podczas zajęć uczestnicy poznają metody i techniki biologii molekularnej oraz przećwiczą metodę laboratoryjną w praktyce. Forma realizowana jest we współpracy z Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Dofinansowanie NBP – jak napisać wniosek?

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli na bezpłatne warsztaty „Jak napisać wniosek z zakresu edukacji ogólnej i ekonomicznej, aby uzyskać dofinansowanie NBP?”, które odbędą się 30 września, w godzinach 15.15–19.15. Podczas zajęć uczestnicy będą doskonalić umiejętności przydatne przy pisaniu wniosków, które mogą być dofinansowane przez NBP.

Jak efektywnie współpracować z rodzicami?

Zapraszamy nauczycieli wszystkich poziomów nauczania oraz pedagogów i wychowawców internatów na bezpłatne warsztaty „Jak efektywnie współpracować z rodzicami?”, które odbędą się 28 września, w godzinach 10.00–14.00. Podczas zajęć uczestnicy pogłębią wiedzę na temat różnych postaw rodzicielskich wobec szkoły i rozwiną umiejętności komunikacyjne.

Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie – koncepcja, standardy

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty „Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie w praktyce szkolnej – koncepcja, standardy”, które odbędą się 16 października, w godzinach 15.00–19.00, adresowane do nauczycieli oraz pedagogów szkolnych na każdym etapie edukacyjnym chcących lub realizujących program Szkoły/Przedszkola Promujących Zdrowie.

Konferencja i konkurs inspirowane twórczością Stanisława Moniuszki

Rok 2019 jest wyjątkowy dla miłośników muzyki. Przypada w nim bowiem 200 rocznica urodzin Stanisława Moniuszki, wielkiego polskiego kompozytora, dyrygenta, pedagoga. Z tej okazji, wraz z Operą na Zamku w Szczecinie, zapraszamy do celebrowania jubileuszu i włączenia się w organizowane przez nas wydarzenia.

Od nauczania do uczenia się. Kierunki rozwoju współczesnej edukacji

Serdecznie zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie edukacyjne, związane z obchodami jubileuszu 70-lecia doskonalenia nauczycieli na Pomorzu Zachodnim, które odbędzie się 17 września 2019 roku w siedzibie ZCDN-u w Szczecinie. Konferencja „Od nauczania do uczenia się. Kierunki rozwoju współczesnej edukacji” rozpocznie się o 12.30 wykładem gościa specjalnego Margret Rasfeld – twórczyni idei Budzącej się szkoły, zatytułowanym „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju – zmiana paradygmatu”.

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych

Serdecznie zapraszamy 28 czerwca na bezpłatne warsztaty „Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych”, przeznaczone dla nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Podczas zajęć uczestnicy opracują narzędzia sprawdzania i oceniania uczniów oraz przeprowadzą analizę przykładowych przedmiotowych systemów oceniania.

Czy spalanie odpadów jest szkodliwe?

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli na bezpłatne szkolenie „Czy spalanie odpadów jest szkodliwe. Wizyta w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów EcoGenerator w Szczecinie”, które odbędzie się 27 czerwca. Podczas zajęć zwiedzający ten nowoczesny i ważny dla miasta obiekt będą mogli skonfrontować swoje wyobrażenia i obawy z rzetelną informacją na temat spalarni przedstawioną przez pracujących tam specjalistów.

Jak prawidłowo skonstruować program wychowawczo-profilaktyczny?

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Konstruowanie (modyfikacja) programu wychowawczo-profilaktycznego w świetle nowych uregulowań prawnych i nowoczesnych koncepcji wychowania i profilaktyki”, które odbędzie się 27 maja, w godzinach 15.00–19.00, w Oddziale Zamiejscowym ZCDN-u w Myśliborzu. Warsztat przeznaczony jest dla nauczycieli ze wszystkich typów szkół i placówek.
ZCDN