Ferie w ZCDN-ie (Szczecin)

Szanowni Państwo,
mam przyjemność zaprosić już po raz kolejny do aktywnego spędzenia ferii zimowych w siedzibie ZCDN-u w Szczecinie oraz Oddziałach Zamiejscowych. Specjalnie przygotowana na ten okres oferta odpowiada tematom zgłaszanym naszym prowadzącym podczas odbywających się w ZCDN-ie zajęć. Jestem przekonana, że każdy z Państwa znajdzie wśród tych licznych warsztatów coś dla siebie.

Zachęcam również do korzystania przy tej okazji ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej – w Szczecinie, Gryficach, Myśliborzu i Świnoujściu. Może uda się sięgnąć po pozycję, na którą w natłoku codziennych obowiązków nie ma zazwyczaj czasu. Wszak warto pamiętać, że czytający nauczyciel to zawsze jeszcze lepszy nauczyciel.

Ufam, że czas ferii, również spędzony wspólnie z nami, będzie dla Państwa owocny i pozwoli z nową energią wejść w II semestr roku szkolnego 2017/2018.

Z poważaniem

Urszula Pańka
dyrektorka
Zachodniopomorskiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli

poniedziałek, 15 stycznia 2018 r.

Zakres:  Tematyka szkolenia dotyczy koncentracji uwagi oraz czynników wpływających na jej uruchomienie, podtrzymywanie i wygaszanie. Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli  nauczycielom na zrozumienie najczęstszych blokad powodujących dekoncentrację ucznia oraz dostarczy odpowiednich technik relaksacyjnych pomocnych w optymalizacji sterowania uwagą klasy

Termin szkolenia: 15 stycznia 2018 roku (godz. 9.00−13.00), sala 121 (I piętro)

Liczba godzin: 5 godzin

Prowadząca: Monika Schab

Odpłatność: 50 zł/osobę

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/B/31

Zakres: Organizacja pracy z młodzieżą sprawiającą trudności wychowawcze. Formy i metody pracy z grupą, w której znajduje się uczeń trudny wychowawczo. Rozpoznawanie i określanie słabych i mocnych stron ucznia z trudnościami wychowawczymi. Podstawowe zasady, formy i metody pracy z młodzieżą trudną wychowawczo. Metody edukacji młodzieży w wieku gimnazjalnym. Przykładowe scenariusze zajęć obejmujące zagadnienia związane z pracą z młodzieżą trudną wychowawczo. Środki dydaktyczne i literatura pomocnicza

Termin szkolenia: 15 stycznia 2018 roku (godz. 10.00−14.00), sala 121 (I piętro)

Liczba godzin: 5 godzin

Prowadząca: Katarzyna Mućko

Odpłatność: Forma bezpłatna

Rejestracja zamknięta

wtorek, 16 stycznia 2018 r.

Zakres: Wykorzystanie aplikacji i programów przydatnych w nauczaniu języka angielskiego. Prezentacja narzędzi online, m.in.: Quizlet, Wevideo, Socrative, Memrise, TED, urozmaicających lekcje na wszystkich etapach edukacyjnych, sprawdzających stan wiedzy uczniów i motywujących ich do intensywniejszej nauki j. angielskiego

Termin szkolenia: 16 stycznia 2018 roku (godz. 10.00−14.00), sala 107 (I piętro)

Liczba godzin: 4 godziny

Prowadząca: Beata Pełech

Forma bezpłatna

Rejestracja zamknięta

Zakres: Argumentacja w retoryce, tworzenie planu wypowiedzi, topika i techniki dowodzenia. Praca z tekstem źródłowym i literackim (fragmenty poezji i prozy). Rodzaje zadań proponowanych na egzamin zewnętrzny z języka polskiego po szkole podstawowej

Termin szkolenia: 16 stycznia 2018 roku (godz. 10.00−12.30), sala 119 (I piętro)

Liczba godzin: 3 godziny

Prowadząca: Anna Kondracka-Zielińska

Forma bezpłatna

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/C/128

Zakres: Jak sobie radzić z zachowaniami trudnymi w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi – przykłady praktycznych rozwiązań

Termin szkolenia: 16 stycznia 2018 roku (godz. 10.00−14.00), sala 120 (I piętro)

Liczba godzin: 4 godziny

Prowadząca: Weronika Dwojakowska

Forma bezpłatna

Rejestracja zamknięta.

Zakres: Obyczaje i tradycje. Rodzaje, przykłady i funkcje obrzędów oraz tradycji. Organizacja imprez w świetlicy szkolnej – zasady tworzenia uroczystości tematycznej

Termin szkolenia: 16 stycznia 2018 roku (godz. 10.00−14.00), sala 121 (I piętro)

Liczba godzin: 5 godzin

Prowadzący: Agnieszka Czachorowska

Forma bezpłatna

Rejestracja zamknięta

Zakres: Wprowadzenie do warsztatu pedagogiczno-teatralnego. Metody wykorzystania języka teatru w procesie edukacyjnym i wychowawczym. Praca technikami pedagogiczno-teatralnymi w ramach lekcji szkolnych z różnych dziedzin

Termin szkolenia: 16 stycznia 2018 roku (godz. 10.00−15.00), sala konferencyjna (parter)

Liczba godzin: 6 godzin

Prowadzący: Joanna Sadłowska

Forma bezpłatna

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/C/126.

środa, 17 stycznia 2018 r.

Zakres: Formy i metody pracy na zajęciach informatycznych w klasach I-III umożliwiające realizacje zapisów nowej podstawy programowej kształcenia informatycznego w zakresie nauki programowania. Wprowadzenie do nauki algorytmicznego, abstrakcyjnego, kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów – propozycje ćwiczeń. Od myślenia do działania – karty pracy dla uczniów. Metody nauki programowania i kodowania poprzez zabawę. Roboty w nauce programowania. Pomoce dydaktyczne dostosowane do możliwości i potrzeb uczniów

Termin szkolenia: 17 stycznia 2018 roku (godz. 10.00−13.15), sala 217 (II piętro)

Liczba godzin: 4 godziny

Prowadząca: Waldemar Zaborski

Forma bezpłatna

Rejestracja zamknięta

czwartek, 18 stycznia 2018 r.

Zakres: Emisja głosu. Zwiększenie siły głosu i uruchomienie rezonatorów głosowych. Techniki relaksacyjne

Termin szkolenia: 17 stycznia 18 stycznia 2018 roku (godz. 10.00−14.00), sala konferencyjna (parter)

Liczba godzin: 5 godzin

Prowadzący: Paulina Lemańska

Odpłatność: 50 zł/osobę

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/D/18.

Z przykrością informujemy, że z przyczyn niezależnych od ZCDN-u warsztaty III/D/18 „Pracuj głosem i nad głosem” odbędą się dzień później czyli w czwartek 18 stycznia w godz. od 10.00 do 14.00

Osoby, które opłaciły już udział w szkoleniu a nie mogą uczestniczyć w czwartkowych zajęciach proszone są o wysłane stosownej wiadomości mailowej do księgowości (istortz@zcdn.edu.pl). W treści prosimy zawrzeć imię i nazwisko, symbol szkolenia oraz numer konta bankowego na które ma zostać dokonany zwrot wpłaconych środków.

Zakres: Metody aktywizujące w pracy nad lekturą szkolną. Zadania ukierunkowujące, odświeżanie arcydzieł

Termin szkolenia: 18 stycznia 2018 roku (godz. 10.00−12.30), sala 119 (I piętro)

Liczba godzin: 4 godziny

Prowadząca: Anna Kondracka-Zielińska

Forma bezpłatna

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/C/94.

Zakres: Jak pisać IPET. Przepisy i praktyczne wskazówki. Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia. Narzędzia diagnozy funkcjonalnej. Prezentacja przykładowych form dokumentów. Omówienie gotowych wzorów

Termin szkolenia: 18 stycznia 2018 roku (godz. 10.00−13.15), sala 116 (I piętro)

Liczba godzin: 5 godzin

Prowadząca: Weronika Dwojakowska

Forma bezpłatna

Rejestracja zamknięta

piątek, 19 stycznia 2018 r.

Zakres: Podstawowe wiadomości z zakresu budowy mózgu. Etapy procesu zapamiętywania i czynniki wpływające na utrwalenie wiedzy. Rodzaje uczenia się. Wizualizacja wiedzy. Efekt początku i końca. Planowanie lekcji. Rozpoznanie dominacji sensorycznych u ucznia i u nauczyciela. Rozpoznanie dominacji półkulowej u ucznia i nauczyciela. Postawy życiowe, czyli o wygrywaniu i przegrywaniu. Efekt Pigmaliona i Golumna a efektywność nauki

Termin szkolenia: 19 stycznia 2018 roku (godz. 10.00–14.00), sala 119 (I piętro)

Liczba godzin: 5 godzin

Prowadzący: Monika Schab

Odpłatność: 50 zł/osobę

Rejestracja zamknięta.

Zakres: Rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych. Założenia psychologii pozytywnej Martina E. P. Seligmana. Rozwijanie w dzieciach umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami poprzez budowanie pozytywnych przekonań, wiary w siebie i zrozumienia dla innych

Opis szkolenia: 

Szkolenie certyfikowane Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej jest adresowane do pedagogów, psychologów i nauczycieli. Jego ukończenie zostanie potwierdzone certyfikatem nadającym uprawnienia do realizacji programu Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej w szkole.

Program Apteczka Pierwszej Pomocy jest adresowany do uczniów w wieku 8–12 lat. Jego celem jest rozwijanie w dzieciach umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami, poprzez budowanie pozytywnych przekonań, wiary w siebie i zrozumienia dla innych.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie www.pozytywnaedukacja.pl

Termin szkolenia: 19–20 stycznia 2018 roku
Cześć I: 19 stycznia 2018 roku, godz. 10:00–16:30, sala 121 (I piętro)
Cześć II: 20 stycznia 2018 roku, godz. 10.00–15.00, sala 121 (I piętro)

Liczba godzin: 14 godzin

Prowadzący: Jadwiga Krzewska-Gordzijewska

Odpłatność: 350 zł/osobę
Cena szkolenia obejmuje:

  • materiały dla nauczyciela do realizacji zajęć z dziećmi;
  • propozycje listów do rodziców;
  • propozycje materiałów dodatkowych;
  • praktyczny segregator, który można uzupełniać, dodając w trakcie realizacji programu własne materiały i pomysły uzupełniające program;
  • pamięć USB z nagranymi materiałami do wykorzystania;
  • plakat APTEKA, który uczniowie uzupełniają w trakcie realizacji zajęć.

Na podstawie materiałów nauczyciel może prowadzić zajęcia w kolejnych latach z kolejnymi grupami dzieci

Rejestracja zamknięta

poniedziałek, 22 stycznia 2018 r.

Zakres: Metody nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Realizacja podstawy programowej przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Rodzaje doświadczeń i eksperymentów matematyczno-przyrodniczych. Przykłady eksperymentów matematyczno-przyrodniczych. Zadnia sprawdzające wiedzę i umiejętności eksperymentalne uczniów. Literatura pomocnicza dla nauczycieli

Termin szkolenia: 22 stycznia 2018 roku (godz. 10.00−14.00), sala 121 (I piętro)

Liczba godzin: 5 godzin

Prowadząca: Zdzisław Nowak; Małgorzata Majewska

Forma bezpłatna

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/C/127

wtorek, 23 stycznia 2018 r.

Zakres: Metody pracy na lekcjach geografii. Metody aktywizujące, przykłady ćwiczeń. Materiały edukacyjne wspomagające proces nauczania geografii. Wykorzystanie technologii informacyjnej w aktywizowaniu uczniów. Aktywizowanie uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Sposoby inspirowania uczniów do podejmowania aktywnych działań edukacyjnych

Termin szkolenia: 23 stycznia 2018 roku (godz. 10.00–13.00), s. 120 (I piętro)

Liczba godzin: 4 godziny

Prowadząca: Agnieszka Kozłowska

Forma bezpłatna

Rejestracja zamknięta

Zakres: Odpowiedzialność za dokumentację obowiązującą w bibliotece szkolnej. Obowiązkowe i nieobowiązkowe dokumenty gromadzone w bibliotece szkolne

Termin szkolenia: 23 stycznia 2018 roku (godz. 10.00–14.00), s. 119 (I piętro)

Liczba godzin: 5 godziny

Prowadząca: Regina Czekała

Forma bezpłatna

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/C/2

środa, 24 stycznia 2018 r.

Zakres: Fizyko-chemia zanieczyszczeń powietrza. Rodzaje i przyczyny powstawania smogu. Biologiczne i zdrowotne skutki zanieczyszczeń powietrza (smogu). Przeciwdziałanie powstawaniu zanieczyszczeń powietrza (smogu). Metody i środki nauczania przydatne w nauczaniu o zanieczyszczeniach powietrza w szkole

Termin szkolenia: 24 stycznia 2018 roku (godz. 10.00–14.00), sala 121 (I piętro)

Liczba godzin: 5 godzin

Prowadzący: Małgorzata Majewska, Zdzisław Nowak, Marta Bursztynowicz (WIOŚ Sz-n)

Forma bezpłatna

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/C/124.

Zakres: Najskuteczniejsze strategie uczenia i uczenia się. Zasady efektywnego uczenia się (motywacja, indywidualizacja, efektywna współpraca pomiędzy nauczycielem, uczniem, rodzicem). Kultura uczenia się. Uzdolnienia, talent, funkcjonowanie pamięci, style uczenia się. Robienie notatek – budowanie „przedmiotowych map myśli”. Sposoby rozwijania i wykorzystania umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli do podnoszenia efektywności uczenia się i nauczania

Termin szkolenia: 24 stycznia 2018 roku (godz. 10.00−13.15), sala 116 (I piętro)

Liczba godzin: 4 godziny

Prowadzący: Waldemar Zaborski

Forma bezpłatna

Rejestracja zamknięta

Zakres: Elementy opisu bibliograficznego książki. Korelacja opisu bibliograficznego książki z opisem bibliograficznym w bibliotecznych programach komputerowych

Termin szkolenia: 24 stycznia 2018 roku (godz. 10.00–14.00), Bibliotek Pedagogiczna

Liczba godzin: 5 godziny

Prowadząca: Urszula Pleskacz

Forma bezpłatna

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/C/3

czwartek, 25 stycznia 2018 r.

Zakres: Wykorzystanie grafiki cyfrowej, dźwięku i filmu w nauczaniu. Pozyskiwanie i edycja cyfrowego multimedialnego materiału w celu tworzenia własnych lekcji na tablicy interaktywnej

Termin szkolenia: 25 stycznia 2018 roku (godz. 10.00–14.00), sala 107 (I piętro)

Liczba godzin: 5 godzin

Prowadząca: Krzysztof Koroński

Forma bezpłatna

Rejestracja zamknięta

Zakres: Analiza wymagań podstawy programowej z przyrody w odniesieniu do edukacji zdrowotnej. Usystematyzowanie niezbędnej wiedzy na temat budowy i rozwoju organizmu człowieka, zasad zdrowego stylu życia i możliwych zagrożeń dla zdrowia i życia. Efektywne metody i środki stosowane w edukacji zdrowotnej. Wykorzystanie programów PSSE

Termin szkolenia: 25 stycznia 2018 r. (godz. 10.00-13.00), sala 119 (I piętro)

Liczba godzin: 4 godziny

Prowadzący: Małgorzata Majewska

Forma bezpłatna

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/C/30.

Zakres: Podstawy prawne awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Projektowanie planu rozwoju zawodowego. Realizacja wymagań na stopień nauczyciela mianowanego. Prezentacja dorobku zawodowego. Postępowanie egzaminacyjne

Termin szkolenia: 25 stycznia 2018 roku (godz. 10.00-14.30), sala konferencyjna (parter)

Liczba godzin: 5 godzin

Prowadzący: Zdzisław Nowak, Anna Kowalczyk

Forma bezpłatna

Rejestracja zamknięta

piątek, 26 stycznia 2018 r.

Zakres: Realizacja treści z podstawy programowej z przyrody i biologii na poszczególnych etapach edukacyjnych. Badania, obserwacje i rozpoznawanie grzybów jadalnych i ich sobowtórów na zajęciach edukacyjnych. Znaczenie doświadczeń i obserwacji przyrodniczych na lekcjach przedmiotów przyrodniczych

Termin szkolenia: 26 stycznia 2018 roku (godz. 10.00–13.00),

Miejsce: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Liczba godzin: 4 godziny

Prowadząca: Małgorzata Majewska

Forma bezpłatna

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/C/125

Zakres: Podstawy prawne awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Projektowanie planu rozwoju zawodowego. Realizacja wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego. Postępowanie kwalifikacyjne

Termin szkolenia: 26 stycznia 2018 roku (godz. 10.00–14.30), sala konferencyjna (parter)

Liczba godzin: 6 godzin

Prowadzący: Zdzisław Nowak, Anna Kowalczyk

Forma bezpłatna

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/D/21.

Zakres: Spojrzenie na geologię w nowej podstawie programowej w szkole podstawowej. Opowieści w skałach zaklęte. Minerały i skały wokół nas. Doskonalenie umiejętności przekazywania wiedzy geologicznej. Geologia regionalna. Materiały wspomagające edukację geologiczną

Termin szkolenia: 26 stycznia 2018 roku (godz. 10.00–14.30), Muzeum Geologiczne Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego

Liczba godzin: 5 godzin

Prowadzący: Agnieszka Kozłowska

Forma bezpłatna

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia:III/C/130

ZCDN