Barkoding DNA. Metoda laboratoryjna w praktyce szkolnej

175

W trakcie szkolenia zaprezentowana zostanie metoda izolacji DNA oraz podstawowe techniki PCR. Uczestnicy poznają molekularne metody identyfikacji gatunków i barkoding DNA. Nauczyciele przećwiczą metodę laboratoryjną w praktyce i wykorzystają materiał badawczy oraz techniki badania DNA. Przedstawiona zostanie analiza podstawy programowej kształcenia ogólnego i eksperyment laboratoryjny do zastosowania w pracy nauczyciela biologii.

Szkolenie: Barkoding DNA. Metoda laboratoryjna w praktyce szkolnej
Zakres: Metody i techniki molekularne. Barkoding DNA i wykrywanie obcych gatunków inwazyjnych. Skuteczne programy ochrony bioróżnorodności w Polsce. Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego. Metoda laboratoryjna w praktyce.
Program szkolenia
Termin:
6 marca, godz. 15.00–20.00
7 marca, godz. 9.00–18.00
Koordynatorka: Małgorzata Majewska
Prowadzący: prof. L. Skuza, dr M. Achrem, dr. inż. E. Filip, dr A. Kalinka, dr M. Wilhelm, M. Majewska
Miejsce:
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego
Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii
ul. Wąska 13, Szczecin
sale 21–35 (parter)
Forma bezpłatna  

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/D/22.