Barkoding DNA. Metoda laboratoryjna w praktyce szkolnej

226

W trakcie szkolenia zaprezentowana zostanie metoda izolacji DNA oraz podstawowe techniki PCR. Uczestnicy poznają molekularne metody identyfikacji gatunków i barkoding DNA. Nauczyciele przećwiczą metodę laboratoryjną w praktyce i wykorzystają materiał badawczy oraz techniki badania DNA. Przedstawiona zostanie analiza podstawy programowej kształcenia ogólnego i eksperyment laboratoryjny do zastosowania w pracy nauczyciela biologii.

Warsztaty: Barkoding DNA. Metoda laboratoryjna w praktyce szkolnej
Zakres: Metody i techniki molekularne. Barkoding DNA i wykrywanie obcych gatunków inwazyjnych. Skuteczne programy ochrony bioróżnorodności w Polsce. Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego. Metoda laboratoryjna w praktyce.
Termin:
22 listopada, godz. 15.00–20.00
23 listopada, godz. 9.00–18.00
Prowadzący: Małgorzata Majewska, prof. L. Skuza, dr M. Achrem, dr. inż. E. Filip,
dr A. Kalinka, dr M. Wilhelm
Miejsce:
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego
Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii
ul. Wąska 13, Szczecin
sale 21–35 (parter)
Forma bezpłatna  

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/D/22.