Zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu Młodzicyfrowi.pl

913

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (regionalny koordynator) oraz Fundacja DBAM O MÓJ Z@SIĘG (organizator badania) serdecznie zapraszają dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do wzięcia udziału w projekcie naukowo-badawczym „Młodzicyfrowi.pl”.

Projekt badawczy „Młodzicyfrowi.pl” skierowany jest do młodzieży klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych, a jego głównym celem jest poznanie wzorów korzystania przez młodzież z telefonów komórkowych oraz portali społecznościowych.

Badanie ma charakter ilościowy i jest realizowane za pomocą kwestionariusza ankiety
internetowej. Głównym celem prowadzonych działań jest zanotowanie wzorów korzystania
przez młodzież z telefonów komórkowych oraz poruszenie ważnego problemu, jakim jest
problem odpowiedniego korzystania z portali społecznościowych. Badanie jest całkowicie
anonimowe i dobrowolne zaś uzyskane wyniki stanowić będą podstawę do wypracowania
praktycznych rekomendacji ograniczających problem e-uzależnień.

Zadawane pytania dotyczą przede wszystkim kwestii związanych z codziennym
użytkowaniem telefonu komórkowego oraz internetu przez młodzież, częstotliwości
korzystania z różnych cyfrowych narzędzi komunikacji. Część pytań odnosi się do
zadowolenie z życia młodych osób oraz do oceny własnego samopoczucia.

Wypełnienie ankiety zajmuje przeciętnie około 30-40 minut. Uczniowie biorący udział w
badaniu odpowiadać będą na pytania używając do tego komputerów będących na
wyposażeniu szkoły w obecności nauczyciela prowadzącego. Jeśli uczeń nie zdąży zakończyć badania na lekcji istnieje możliwość dokończenia badania w domu. W celu wzięcia udziału w badaniu niezbędne jest podanie przez ucznia prawidłowego adresu e-mail, na który przesłany zostanie całościowy raport z prowadzonych badań.

Podejmowana tematyka badań wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 (pkt 3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych).

Przystąpienie szkoły do udziału w projekcie jest bezpłatne i wymaga przesłania zgłoszenia za pomocą formularza dostępnego na stronie www.rejestracja.mlodzicyfrowi.pl oraz wyznaczenia szkolnego koordynatora, który będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie badania wśród uczniów w szkole. Badania zostały przedłużone do końca lutego 2019 roku.

(Szkoły zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z koordynatorką projektu z ramienia Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Natalią Cybort-Zioło, e-mail: ncybort-ziolo@zcdn.edu.pl, tel. 91 435 06 49)

W podziękowaniu za udział w projekcie zaangażowana szkoła/placówka otrzyma:

  • certyfikat
  • raport z wynikami badań w danej szkole/placówce, które mogą posłużyć jako podstawa tworzenia programu profilaktyczno-wychowawczego szkół.

Projekt stanowi kontynuację badań prowadzonych w latach 2015-2016, które dotyczyły problemu nałogowego korzystania ze smartfonów przez młodzież szkolną w Polsce. Szczegółowy raport z badań dostępny jest na stronie www.dbamomojzasieg.com/pobierz-raport/.