Wydarzenia

Wrzesień 2017

Projekt edukacyjny w szkole podstawowej

2017-09-30
09:00 - 14:30
Szkolenia
Prowadzący:

Janusz Korzeniowski

Miejsce:

ZCDN, sala 119

Nr formy:

III/D/1

Odpłatność:

Forma bezpłatna

Rejestracja:

Otwarta

Zakres szkolenia: Uczniowskie projekty edukacyjne w założeniach reformy programowej kształcenia ogólnego. Rodzaje projektów. Planowanie tematyki, celów i działań projektowych. Etapy i formy urzeczywistniania projektów. Formy prezentacji zrealizowanych projektów. Kryteria oceniania uczniów. Zadania opiekuna uczniowskiego projektu edukacyjnego. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do realizacji projektów. Przykłady dobrej praktyki. Walory edukacyjne metody projektu

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/D/1.

Nauka programowania w klasach I-III szkoły podstawowej - jak realizować podstawę programową kształcenia informatycznego?

2017-09-30
09:00 - 14:00
Szkolenia
Prowadzący:

Krzysztof Koroński, Waldemar Zaborski

Nr formy:

VII/3/1

Odpłatność:

Forma bezpłatna

Rejestracja:

Rejestracja zamknięta

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

2017-09-30
09:00 - 13:30
Szkolenia
Prowadzący:

Zdzisław Nowak, Anna Kowalczyk

Miejsce:

ZCDN, sala 119

Nr formy:

III/D/21 (grupa I)

Odpłatność:

Forma bezpłatna

Rejestracja:

Zamknięta

Retoryka w szkole podstawowej na lekcjach języka polskiego

2017-09-30
10:00 - 13:00
Szkolenia
Prowadząca:

Anna Kondracka-Zielińska

Miejsce:

ZCDN, sala 121

Nr formy:

III/C/82

Odpłatność:

Forma bezpłatna

Rejestracja:

Zamknięta

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

2017-09-30
13:30 - 16:00
Szkolenia
Prowadzący:

Zdzisław Nowak, Anna Kowalczyk

Miejsce:

ZCDN, sala 119

Nr formy:

III/D/21 (grupa II)

Odpłatność:

Forma bezpłatna

Rejestracja:

Zamknięta