Filozofia w szkole

161

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu „Filozofia – realizacja podstawy programowej, innowacje pedagogiczne i autorskie programy nauczania”, które odbędzie się online 4 grudnia, w godzinach 11.00–13.15.

Szkolenie rozpocznie się od przestawienia założeń celów kształcenia, rekomendacji oraz wskazówek metodycznych. Następnie nauczyciele wysłuchają wystąpienia dra Jacka Frydrycha – współautora podstawy programowej, po którym będą mieli możliwość zadawania pytań. W kolejnym etapie szkolenia uczestnicy poznają sposoby pracy nauczyciela z uczniami i metody skutecznie aktywizujące ich twórczy potencjał.

Szkolenie: Filozofia – realizacja podstawy programowej, innowacje pedagogiczne i autorskie programy nauczania
Zakres tematyczny: Analiza podstawy programowej pod kątem sposobu i warunków jej realizacji. Propozycje zweryfikowanych metod aktywizacji uczniów na zajęciach. Innowacje pedagogiczne w programach nauczania.
Termin: 4 grudnia, godz. 11.00–13.15
Prowadzący:
dr Aleksandra Gad, dr Jacek Frydrych
Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędzie się szkolenie, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/C/27.