Konferencja „Co nowego w technice? Pracownie techniczne/Laboratoria Przyszłości i ich rola w edukacji i preorientacji zawodowej”

162

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Co nowego w technice? Pracownie techniczne/Laboratoria Przyszłości i ich rola w edukacji i preorientacji zawodowej”, która odbędzie się online 29 czerwca, w godzinach 10.00–14.00.

Podczas konferencji głos zabierze jeden z autorów obowiązującej podstawy programowej przedmiotu technika i przybliży określenie warunków dotyczących ubiegania się o dofinansowanie Wzorcowych Pracowni Technicznych. W wystąpieniu przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Szczecinie naświetlone zostaną warunki, w jakich jest prowadzony nadzór nad realizacją podstawy programowej z przedmiotu technika. Na zakończenie spotkania omówione zostaną: rola pracowni technicznych i działania o charakterze wytwórczym w preorientacji zawodowej uczniów szkół podstawowych.

Zakres tematyczny konferencji: Możliwości ubiegania się o środki finansowe wspomagające szkoły podstawowe i samorządy, które przystąpią do projektu tworzenia wzorcowych pracowni technicznych zgodnie z zalecanymi warunkami realizacji podstawy programowej przedmiotu technika. Wymagane warunki, w jakich powinna być realizowana podstawa programowa z techniki. Rola nadzoru pedagogicznego we wspomaganiu rozwoju szkoły. Rola pracowni technicznych w edukacji i preorientacji zawodowej uczniów i przygotowaniu ich do świadomego wyboru zawodu.

Termin: 29 czerwca, godz. 10.00–14.00
Koordynator: Waldemar Zaborski
Prelegenci: Witold Jakubek, Waldemar Zaborski, Jerzy Sołtysiak

Link do platformy, na której odbędzie się konferencja, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/12.