Konferencja: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu – integracja w ujęciu praktyków

831

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji online „Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu – integracja w ujęciu praktyków”, która odbędzie się 15 maja, w godzinach 10.00–14.00.

Program konferencji:

10.00–10.10 – Otwarcie konferencji – Renata Wiśniewska, nauczycielka konsultantka ds. wychowania przedszkolnego

10.10–10.50Dziecko ze specjalnymi potrzebami w systemie edukacji w świetle prawa oświatowego, Weronika Dwojakowska, lider edukacji włączającej na województwo zachodniopomorskie w ORE; nauczycielka konsultantka ds. kształcenia specjalnego, nauczycielka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tanowie

10.50–11.50Funkcjonowanie grupy integracyjnej w przedszkolu. Praktyczne rady i wskazówki w kształtowaniu empatii, tolerancji i wzajemnej akceptacji wśród przedszkolaków, Natalia Krajewska, nauczycielka współorganizująca proces kształcenia w grupie integracyjnej w PP 3 „Pentliczek” w Szczecinie

11.50–12.50Czytanie jako fundamentalna umiejętność kompetencji szkolnych na przykładzie symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania wg prof. Jagody Cieszyńskiej, Natalia Wtulich, nauczycielka w PP3 „Pentliczek” w Szczecinie, terapeutka w gabinecie logopedyczno-terapeutycznym „Na końcu języka”

12.50–13.50Terapia logopedyczna w przedszkolu, Dominika Ulatowska, nauczycielka w PP3 „Pentliczek” w Szczecinie, logopedka w gabinecie logopedyczno-terapeutycznym „Na końcu języka”

13.50–14.00 – Podsumowanie konferencji – Renata Wiśniewska

Konferencja: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu – integracja w ujęciu praktyków

Zakres tematyczny: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu w systemie edukacji w świetle prawa. Funkcjonowanie grupy integracyjnej w przedszkolu. Praktyczne rady i wskazówki w kształtowaniu empatii, tolerancji i wzajemnej akceptacji wśród przedszkolaków. Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną. Zajęcia logopedyczne w przedszkolu.

Termin: 15 maja, godz. 10.00–14.00
Koordynatorka: Renata Wiśniewska
Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędzie się konferencja, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/4.