Konferencja online „Zmiany klimatu – przyczyny, przeciwdziałanie i adaptacja”

674

Problematyka dotycząca wyzwań, z jakimi muszą się zmierzyć współczesne społeczeństwa w obliczu kryzysu wywołanego zmianami klimatycznymi, pojawia się we wszystkich obszarach edukacji szkolnej. Troska o bioróżnorodność i środowisko – zwłaszcza to najbliższe – powinna być udziałem nauczycieli i nauczycielek różnych przedmiotów.

Wszystkich zainteresowanych odpowiedzią na pytanie, jak prowadzić edukację klimatyczną, zapraszamy do udziału w konferencji „Zmiany klimatu – przyczyny, przeciwdziałanie i adaptacja”, która odbędzie się 19 lutego, w godzinach 10.00–14.00, w trybie zdalnym.

Program konferencji „Zmiany klimatu – przyczyny, przeciwdziałanie i adaptacja”

10.00–10.10 – Powitanie uczestników i wprowadzenie do tematyki konferencji

10.10–10.50 – Złożoność procesów kształtujących klimat Ziemi – dr Szymon Walczakiewicz, Zespół Klimatologii i Hydrologii, Instytut Nauk o Morzu i Środowisku, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Uniwersytet Szczeciński

10.50–11.30 – Konsekwencje zmiany klimatu – dr Szymon Walczakiewicz, Zespół Klimatologii i Hydrologii, Instytut Nauk o Morzu i Środowisku, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Uniwersytet Szczeciński

11.30–11.40 – Przerwa

11.40–12.25 – Jak odpowiadać na globalne wyzwania klimatyczne i środowiskowe w polskiej szkole? – Elżbieta Krawczyk, Dział Edukacji Globalnej i Ekologicznej, Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie

12.25–13.10 – Edukacja klimatyczna na lekcjach przedmiotów przyrodniczych – Zdzisław Nowak, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie

13.10–13.55 – Jak prowadzić edukację klimatyczną dla dzieci? – Renata Wiśniewska, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie

13.55–14.00 – Zakończenie konferencji – Zdzisław Nowak

Konferencja: Zmiany klimatu – przyczyny, przeciwdziałanie i adaptacja.
Termin: 19 lutego, godz. 10.00–14.00
Koordynator: Zdzisław Nowak
Prelegenci: dr Szymon Walczakiewicz, Elżbieta Krawczyk, Renata Wiśniewska, Zdzisław Nowak

Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędzie się konferencja, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/5.