Kwiecień miesiącem świadomości autyzmu

282

2 kwietnia ustanowiony został Światowym Dniem Świadomości Autyzmu. Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat autyzmu i budowanie wrażliwości społecznej w tym zakresie. Problematyce autyzmu poświęcony jest nie tylko ten dzień, ale cały kwiecień. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, przyłączając się do akcji, organizuje w tym miesiącu następujące formy doskonalenia z tego obszaru.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń.