Obchody Światowego Dnia Zdrowia „Nasza planeta, nasze zdrowie”

335

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji online Obchody Światowego Dnia Zdrowia „Nasza planeta, nasze zdrowie”, która odbędzie się 10 maja, w godzinach 16.00–19.00.

Ramowy program konferencji

16.00–16.05 – Otwarcie konferencji,

16.05–16.20 – Promocja zdrowia i badania profilaktyczne – Małgorzata Koszur, NFZ

16.20–16.50 – Konkursy i ich znaczenie w edukacji przedmiotowej, zdrowotnej i promocji zdrowia – Magdalena Stachel, PSSE

16.50–17.15 – Prezentacja programu „Higiena naszą tarczą”  – Izabela Wojtal, PSSE

17.15–17.45 –  Dobro lasu a nasze zdrowie – Małgorzata Rył, Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Nadleśnictwo Kliniska

17.45–18.45 – Nasza planeta, nasze zdrowie, czyli pomysły do wykorzystania w praktyce – Małgorzata Majewska, ZCDN

18.45–19.00 – Podsumowanie i zakończenie konferencji

Obchody Światowego Dnia Zdrowia „Nasza planeta, nasze zdrowie”
Zakres tematyczny:
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w praktyce szkolnej. Metody i techniki wykorzystywane w pracy z uczniami przy realizacji podstawy programowej z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki na każdym etapie edukacyjnym. Dzielenie się doświadczeniem w zakresie metodologii nauczania dotyczącej edukacji zdrowotnej i promocji w praktyce szkolnej.
Termin: 10 maja, godz. 16.00–19.00
Koordynatorka: Małgorzata Majewska

Link do platformy, na której odbędzie się konferencja, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/11.