Szybcy i wściekli – nauczyciele w„internetach”

Wystąpienie Jeannette Słaby zarejestrowane podczas konferencji „Gorączka belferskiej nocy" (19.03.21)

Jak rozbudzić w uczniach kreatywne i krytyczne myślenie podczas godzin wychowawczych?

Zapraszamy wychowawców uczących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w warsztatach „Jak rozbudzić w uczniach kreatywne i krytyczne myślenie podczas godzin wychowawczych?”, które odbędą się w trybie zdalnym 27 maja, w godzinach 16.30–18.00.

Tydzień Bibliotek 2021

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniach, organizowanych z okazji XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, który tradycyjnie rozpoczyna się 8 maja Dniem Bibliotekarki i Bibliotekarza. Tegorocznym hasłem obchodów jest „Znajdziesz mnie w bibliotece”. W nawiązaniu do tego hasła Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Szczecinie przygotowała dla czytelniczek i czytelników wiele atrakcji.

Działania wychowawcze szkoły. Konferencja z okazji 30-lecia Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje”

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza do udziału w konferencji „Działania wychowawcze szkoły”, organizowanej w ramach obchodów trzydziestej rocznicy działalności „Refleksji” (1991–2021).

Uczenie do analizy i interpretacji utworu literackiego

Wystąpienie Magdaleny Guz zarejestrowane podczas konferencji „Gorączka belferskiej nocy" (19.03.21).

Nauczyciel Alternatywny

Wystąpienie Przemysława Cichowlasa zarejestrowane podczas konferencji „Gorączka belferskiej nocy" (19.03.21).

„Znajdziesz mnie w bibliotece”, czyli storywriting z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek

Z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek zapraszamy Państwa do udziału w corocznej wspólnej zabawie literackiej storywritng. Tym razem będzie to opowiadanie pt. "Znajdziesz mnie bibliotece", a na jego treść złożą się zdania – wyróżnione kursywą lub cudzysłowem – zawierające tytuły ulubionych Państwa książek.

Lustereczko powiedz przecie… Czy jestem dobrym wychowawcą?

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Autoewaluacja pracy wychowawczej – jak uniknąć samospełniającego się proroctwa w postrzeganiu i ocenianiu zachowania uczniów w czasie pracy online”, które odbędzie się 18 maja, w godzinach 15.30–17.00. Zajęcia zdalnie poprowadzi dr Julia Karapuda – nauczycielka konsultantka ds. diagnozy pedagogicznej i ewaluacji.

Edukacja hybrydowa. O wariantach edukacji (post)pandemicznej czytaj w najnowszym numerze „Refleksji”

Pandemia COVID-19 zmieniła sposób patrzenia na cywilizację XXI wieku. Zmieniła także szkołę. Z doświadczeń, obserwacji i badań wynika dość jasno, że mamy za sobą chyba najtrudniejszą w ostatnich dekadach sytuację kryzysową, która pokazała, jak bardzo ważną rolę, nie tylko edukacyjno-wychowawczą, ale także społeczną, pełni szkoła na wszystkich etapach kształcenia.
ZCDN