#PytamSprawdzamKlikam! Konferencja metodyczna dla nauczycieli poświęcona myśleniu krytycznemu w edukacji

510

Już w wydanej na początku lat 60. ubiegłego wieku książce Demokracja i wychowanie John Dewey zauważa, że wszyscy są zwolennikami nauki myślenia w szkołach, ale praktyka znacznie odbiega od teorii. Niestety, dziś wciąż w wielu przypadkach zdarza się, że zapominamy, iż szkoła powinna przede wszystkim uczyć myślenia, a nie tylko przekazywać informacje.

Problem z nieumiejętnością krytycznego myślenia wśród młodych ludzi nie maleje, a ze względu na bardzo dynamiczny rozwój internetu i mediów społecznościowych – wręcz rośnie.

Sytuacji nie ułatwia agresja Rosji na Ukrainę, która obejmuje nie tylko działania zbrojne na terenie naszych sąsiadów, lecz także wojnę informacyjną toczącą się w przestrzeni wirtualnej. Umiejętność krytycznego myślenia jest niezbędna, by nie wpaść w pułapkę dezinformacji i prorosyjskiej propagandy.

Konferencja stanowi podsumowanie całego projektu, który poświęciliśmy krytycznemu myśleniu. Dotychczas odbył się szereg warsztatów tematycznych. Jesteśmy też w trakcie przygotowywania e-publikacji, do której współtworzenia również Państwa zapraszamy.

Wybór terminu konferencji nie jest przypadkowy, ponieważ 2 kwietnia przypada Międzynarodowy Dzień Factcheckingu (Międzynarodowy Dzień Sprawdzania Faktów).

Podczas konferencji pogłębią Państwo wiedzę na temat dezinformacji, fact-checkingu i niebezpieczeństw związanych z tzw. bańkami informacyjnymi. Z pewnością przełoży się to na konkretne umiejętności ułatwiające nauczanie logicznego myślenia w ramach swoich przedmiotów oraz podczas zajęć wychowawczych.

Plan konferencji #PytamSprawdzamKlikam!
15.00–15.15 – Otwarcie konferencji
15.15–16.00 – Sprawdzanie zamiast sprawdzianu – o fact-checkingu i fake newsach w szkole, Patryk Zakrzewski, Akademia Fact-checkingu, Stowarzyszenie Demagog
16.00–16.45 – Nowe trendy technologiczno-edukacyjne a dezinformacja. Przetrwać w świecie zależności medialnej, dr Grzegorz D. Stunża, Pracownia Edukacji Medialnej w Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
16.45–17.30 – Bezpieczne przestrzenie i bańki informacyjne, Michał R. Wiśniewski
17.30–17.45 – Podsumowanie konferencji

Termin: 4 kwietnia, godz. 15.00–17.30
Forma bezpłatna

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/21.
Link do platformy, na której odbędzie się konferencja, zostanie rozesłany do wszystkich zainteresowanych pocztą e-mail.

Informacje o prelegentach

Dr Grzegorz D. Stunża – adiunkt w Pracowni Edukacji Medialnej w Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej, sekretarz Zarządu Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie edukacji i animacji kultury (2014, 2017) na projekty z pogranicza edukacji kulturalnej i technologiczno-medialnej. Prowadzi podcast EdFuture i blog edukatormedialny.pl

Michał R. Wiśniewski – pisarz i publicysta, kronikarz kultury internetowej. Zadebiutował powieścią Jetlag (2014). Autor książek Wszyscy jesteśmy cyborgami. Jak internet zmienił Polskę (2019) i Zabójcze aplikacje. Jak smartfony zmieniły nasz świat (2021).  Współpracuje z  „Polityką”, portalem Papaya.Rocks, magazynem „Pixel”, „Dwutygodnikiem” i magazynem „Książki”.

Patryk Zakrzewski – koordynator Akademii Fact-checkingu, członek zarządu w Stowarzyszeniu Demagog, ekspert w zakresie edukacji medialnej. Od blisko 5 lat prowadzi zajęcia na temat fake news i weryfikowania informacji w internecie dla szerokiego grona odbiorców: uczniów i studentów, nauczycieli i edukatorów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i biznesu. Współpracuje m.in. z Fundacją TechSoup oraz Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”.