Wydawnictwo

Sławomir Iwasiów
redaktor prowadzący Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje”
e-mail: siwasiow@zcdn.edu.pl

Katarzyna Kryszczuk-Mańkowska
sekretarz redakcji Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje”
e-mail: kmankowska@zcdn.edu.pl