ZCDN

„Nowoczesna Szkoła” – materiały pokonferencyjne

Nowoczesne środki dydaktyczne znacznie ułatwiają wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach ponadpodstawowych. 11 października 2019 roku, podczas konferencji „Nowoczesna Szkoła”, nauczyciele ze Szkół Leonarda Piwoni przeprowadzili warsztaty, na których zaprezentowali rozmaite sposoby rozwijania kreatywności i kompetencji cyfrowych uczniów oraz omówili celowość wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Uczestnicy konferencji mogli wziąć udział w warsztatach podzielonych na następujące bloki tematyczne: humanistyczny, historyczno-społeczny, językowy, przyrodniczy, matematyczny. Poniżej prezentujemy scenariusze, według których poprowadzone zostały zajęcia.

Podobne wpisy:
Matura z matematyki 2023

Na platformie Moodle został utworzony kurs, którego celem jest wsparcie nauczycieli i nauczycielek w zakresie przygotowań do matury z matematyki w roku 2023. Sukcesywnie będą tu zamieszczane materiały związane z egzaminem – zarówno dokumenty, jak i zestawy zadań do wykorzystania na lekcjach.

UPS! Ukraińsko-polski słowniczek (matematyka, klasa 8)

Publikacja została opracowana na potrzeby uczennic/uczniów przybyłych do Polski z Ukrainy, ich rodziców i nauczycielek/nauczycieli z nimi pracujących.