ZCDN

„Nowoczesna Szkoła” – materiały pokonferencyjne

Nowoczesne środki dydaktyczne znacznie ułatwiają wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach ponadpodstawowych. 11 października 2019 roku, podczas konferencji „Nowoczesna Szkoła”, nauczyciele ze Szkół Leonarda Piwoni przeprowadzili warsztaty, na których zaprezentowali rozmaite sposoby rozwijania kreatywności i kompetencji cyfrowych uczniów oraz omówili celowość wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Uczestnicy konferencji mogli wziąć udział w warsztatach podzielonych na następujące bloki tematyczne: humanistyczny, historyczno-społeczny, językowy, przyrodniczy, matematyczny. Poniżej prezentujemy scenariusze, według których poprowadzone zostały zajęcia.

Podobne wpisy:
Scenariusze lekcji chemii dla klasy VIII szkoły podstawowej

Otrzymywanie wodorotlenków / Otrzymywanie kwasów tlenowych  Opracowanie: Sylwia Małecka.

Scenariusze lekcji chemii dla klasy VII szkoły podstawowej

Mieszaniny substancji i sposoby ich rozdzielania / Izotopy są wśród nas / Wodór – gaz o najmniejszej gęstości Opracowanie: Sylwia Małecka.

Sztuka średniowiecza. Poznajemy style romański i gotycki

Poznajemy style romański i gotycki – konspekt lekcji historii dla klasy V Sztuka średniowiecza – prezentacja multimedialna Opracowanie: Wiktoria Knap.