ZCDN

„Nowoczesna Szkoła” – materiały pokonferencyjne

Nowoczesne środki dydaktyczne znacznie ułatwiają wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach ponadpodstawowych. 11 października 2019 roku, podczas konferencji „Nowoczesna Szkoła”, nauczyciele ze Szkół Leonarda Piwoni przeprowadzili warsztaty, na których zaprezentowali rozmaite sposoby rozwijania kreatywności i kompetencji cyfrowych uczniów oraz omówili celowość wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Uczestnicy konferencji mogli wziąć udział w warsztatach podzielonych na następujące bloki tematyczne: humanistyczny, historyczno-społeczny, językowy, przyrodniczy, matematyczny. Poniżej prezentujemy scenariusze, według których poprowadzone zostały zajęcia.

Podobne wpisy:
Materiały przydatne do planowania lekcji związanych z tematyką LIFE SKILLS

Kompilacja i opracowanie całości: Karol Pietrzyk, nauczyciel doradca metodyczny w zakresie języka angielskiego

Quiz – Kim byłem? Kim jestem?  

Opracowanie: Agnieszka Beyer-Michoń