Koncepcja i zasady tworzenia Szkoły i Przedszkola Promujących Zdrowie

354

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Koncepcja i zasady tworzenia Szkoły i Przedszkola Promujących Zdrowie”, które odbędzie się 23 lutego, w godzinach 15.00–18.00. Zajęcia zdalnie poprowadzi Małgorzata Majewska – nauczycielka konsultantka ds. nauczania biologii i promocji zdrowia.

W pierwszej części szkolenia zaprezentowane zostaną filary, koncepcja i standardy Szkoły i Przedszkola Promujących Zdrowie. Część druga poświęcona będzie przedstawieniu dokumentacji programu oraz realizacji jego zadań (ćwiczenia warsztatowe). Na zakończenie przewidziana jest wymiana doświadczeń w zakresie promocji zdrowia – zaprezentowane będą przykłady dobrych praktyk w dziedzinie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Szkolenie: Koncepcja i zasady tworzenia Szkoły i Przedszkola Promujących Zdrowie
Zakres tematyczny:
Koncepcja i zasady tworzenia Szkoły i Przedszkola Promujących Zdrowie. Etapy tworzenia szkoły i przedszkola w oparciu o indywidualne plany działań. Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie – od diagnozy do ewaluacji. Obowiązująca dokumentacja szkolna. Sposoby i warunki ubiegania się o Certyfikat Wojewódzki i Krajowy Szkoły i Przedszkola Promujących Zdrowie. Współpraca szkół ze środowiskiem lokalnym. Przykłady dobrych praktyk.
Termin:
23 lutego, godz. 15.00–18.00
Prowadząca: Małgorzata Majewska
Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędzie się szkolenie, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/J/3.