Zapraszamy nauczycieli techniki do współpracy

215

Współpraca w ramach sieci umożliwi nauczycielom wymianę doświadczeń w zakresie: 1) działań praktycznych dla uczniów, 2) wymaganej dokumentacji technicznej, 3) właściwego doboru materiałów i narzędzi. Omawiane będą także zasady bezpieczeństwa oraz kompetencje ogólnotechniczne (związane między innymi z prawidłowym rozwojem manualnym). Wyeksponowane zostaną treści związane z edukacją na rzecz bezpieczeństwa uczniów w ruchu drogowym, uczestniczących w nim jako piesi i rowerzyści.

Zakres: analiza zapisów i działań oraz warunków realizacji określonych w podstawie
programowej techniki. Treści nauczania w obszarach: kultury pracy, wychowania
komunikacyjnego, inżynierii materiałowej, dokumentacji technicznej, mechatroniki,
technologii wytwarzania. Wygospodarowanie miejsca na pracownię techniczną w szkole oraz jej wyposażenie.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w sieci prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia
V/10.

Tytuł formy doskonalenia
Sieć współpracy nauczycieli techniki
Termin pierwszego spotkania
6 października 2018 r., godz. 10.00–14.00
Koordynator
Waldemar Zaborski
Miejsce
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala 217
Forma bezpłatna