Po lewej stronie zdjęcia Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej. Po prawej tekst: Janusz Korczak/Stefania Wilczyńska. Warianty biografii pedagogicznych
17 maja 2018 r.

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala konferencyjna im. Anny Radziwił

10.30–10.45 Otwarcie konferencji
10.45–11.15 Edukacja. Wokół spraw ludzkich, dr hab. Anna Murawska, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
11.15–11.45 „Dobre życie”. Literatura i pedagogika, dr hab. Jerzy Madejski, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
11.45–12.05 Przerwa
12.05–12.25 „Przestańmy być pasożytami zasłużonych…; na życiu ich, jak na trupie, uczmy się anatomii własnego…”, Marta Ciesielska (Korczakianum – Pracownia Muzeum Warszawy; Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka)
12.25–12.45 Prezentacja projektu wystawy „W Polsce króla Maciusia. 100-lecie odzyskania niepodległości”, Anna Czerwińska (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN)
12.45–13.00 Przerwa
13.00–14.30 Janusz Korczak/Stefania Wilczyńska. Dyskusja redakcyjna Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” (Barbara Janina Sochal, Marta Ciesielska, dr Sławomir Iwasiów, dr Maciej Duda, Piotr Lachowicz, Natalia Cybort-Zioło)
14.30–15.30 Przerwa

 

Książnica Pomorska, ul. Podgórna 15/16, Szczecin
sala im. Prof. Henryka Markiewicza

15.30–17.00 Dyskusja panelowa
Moderatorka: prof. dr hab. Inga Iwasiów (Polskie Towarzystwo Autobiograficzne)
Uczestniczki:
Marta Ciesielska (Korczakianum – Pracownia Muzeum Warszawy; Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka)
Magdalena Kicińska, autorka książki Pani Stefa
17.00–17.15 Przerwa
17.15–18.45 Spotkanie z dr. Maciejem Dudą, autorem książki Emancypanci i emancypatorzy. Mężczyźni wspierający emancypację Polek w drugiej połowie XIX i na początki XX wieku
Prowadzenie: Piotr Lachowicz (Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli)
18 maja 2018 r.

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala konferencyjna im. Anny Radziwił

10.00–10.30 Otwarcie drugiego dnia konferencji / koncert zespołu Superwataha ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Goleniowie
10.30–12.00 Sesja I: Narracje
Moderator: dr Sławomir Iwasiów (Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli)

 • mgr Monika Lach (Uniwersytet Rzeszowski) Janusz Korczak – życie i pedagogiczne dokonania
 • dr Bożena Wojnowska (Instytut Badań Literackich), Środowisko rodzinne Janusza Korczaka a problem Innego: Żydzi, lud, dziecko
 • mgr Marlena Sęczek (Instytut Badań Literackich), Postać ojca w biografii Janusza Korczaka
12.00–12.15 Przerwa
12.15–14.10 Sesja II: Idee
Moderatorka: mgr Barbara Janina Sochal (Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka)

 • dr Urszula Kazubowska (Uniwersytet Szczeciński), System opiekuńczo-wychowawczy Janusza Korczaka w kontekście współczesnego wychowania dzieci i młodzieży
 • Agnieszka Rojczyk, Justyna Wendlocha (Uniwersytet Śląski), Realizacja polityki Janusza Korczaka na przykładzie funkcjonowania współczesnych placówek wsparcia dziennego
 • mgr Anna Śledziewska (Uniwersytet w Białymstoku), Idee Janusza Korczaka w kontekście IV filarów edukacji przedstawionych w raporcie „Edukacja. Jest w niej ukryty skarb”
 • mgr Barbara Rdzanek (Uniwersytet Szczeciński), Idee Janusza Korczaka we współczesnych aktach prawnych
14.10–14.45 Przerwa
13.00–14.30 Sesja III: Niepamięci
Moderatorka: mgr Natalia Cybort-Zioło (Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli)

 •  mgr Elżbieta Rogalska (Uniwersytet Szczeciński), Pedagogika milczenia w odniesieniu do zjawiska „kącików ciszy” w szkołach a poglądy Janusza Korczaka
 • mgr Julia M. Karapuda (Uniwersytet Szczeciński), Henryk Rowid, czyli Naftali Herz Kanarek –  uniwersalność rowidowskich idei pedagogicznych
 • dr Sławomir Iwasiów (Uniwersytet Szczeciński), Wyjście z cienia. „Pani Stefa” Magdaleny Kicińskiej jako przykład biografii pedagogicznej

Głównym celem konferencji jest stworzenie przestrzeni do dyskusji wokół wątków i pojęć związanych – z jednej strony – z historycznymi oraz współczesnymi teoriami pedagogicznymi, a z drugiej strony – skoncentrowanie debaty nad auto/biografiami pedagogicznymi osób, których teorie i praktyki wyrastają z doświadczeń dwudziestolecia międzywojennego. Nie znaczy to mimo wszystko, że chcemy prowadzić konferencyjne rozważania w czasie przeszłym. Proponujemy zatem i przegląd funkcjonujących na przestrzeni XX wieku teorii pedagogicznych, i powrót do auto/biografii głównych bohaterów (Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej), ale także namysł nad tym, jak ich życiorysy i założenia pedagogiczne funkcjonują dzisiaj – zarówno w refleksji akademickiej, jak i w szkolnej codzienności.

Wystąpienia konferencyjne chcielibyśmy zawęzić do trzech kategorii. Są to: „narracje”, „idee” i „(nie)pamięci”, które dają szansę na podjęcie poszczególnych zagadnień z punktu widzenia pedagogiki i nauk filologicznych. Chodzi nam wszak również o to, żeby rozwijać dialog i wypracowywać języki debaty naukowej między różnymi dziedzinami z pola humanistyki. Z takiego przeświadczenia wynika udział wszystkich podmiotów współorganizujących konferencję – łączymy tym samym pola pedagogiki, literaturoznawstwa i doskonalenia nauczycieli. To, co spaja te dziedziny, to między innymi współczesny auto/biografizm – po pierwsze, jako namysł historycznoliteracki i teoretycznoliteracki, po drugie, jako pewna praktyka pisania (z pogranicza beletrystyki i literatury faktu), która daje pogląd na życiorysy nauczycieli, pedagogów, osób związanych z edukacją.

Proponowane zagadnienia szczegółowe stanowią jedynie sugestie dla uczestników konferencji i nie wyczerpują wszystkich możliwych ujęć problematyki konferencji. Bardzo prosimy albo o zgłaszanie własnych propozycji tematów, albo o skorzystanie z zaproponowanych przez nas formuł, które będą wpisywały się w zarysowany obszar badawczy.

Narracje

 • „Siłaczka”. Pedagogika Stefanii Wilczyńskiej
 • Ostatni marsz – życie i śmierć Janusza Korczaka
 • Jest Pan wolny, doktorze Korczak. Janusz Korczak w kulturze popularnej
 • Filmowe biografie Janusza Korczaka
 • Biografia i teoria. Jak życiorysy Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej wpłynęły na ich dokonania pedagogiczne?

Idee

 • Pedagogika w czasach kryzysu: wojna, Zagłada, katastrofa
 • Działalność Stefanii Wilczyńskiej wobec koncepcji pedagogiki pracy
 • Pedagogika społeczna Heleny Radlińskiej. Źródła, nawiązania, kontynuacje
 • Retrospekcje. Zastosowanie koncepcji wychowania Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej we współczesnych teoriach pedagogicznych i praktyce szkolnej

(Nie)pamięci

 • Autobiograficzne powidoki – wspomnienia o Januszu Korczaku i Stefanii Wilczyńskiej
 • Listy z kibucu – żydowskie korzenie Stefanii Wilczyńskiej i Janusza Korczaka
 • Falska/Korczak/Wilczyńska – pedagogika w działaniu. Historia „Naszego Domu” i „Domu Sierot”
 • Profesjonaliści – konteksty wykształcenia medycznego i przyrodniczego w biografii Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej
 • dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US
  Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczny US
 • prof. dr hab. Inga Iwasiów
  Instytut Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa, Wydział Filologiczny US
 • dr hab. Jerzy Madejski, prof. US
  Instytut Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa, Wydział Filologiczny US
 • dr hab. Anna Murawska, prof. US
  Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczny US

Konferencja jest bezpłatna

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie zgłoszenia wraz z abstraktem (do 500 znaków) do 31 marca 2018 roku na adres e-mail: ncybort-ziolo@zcdn.edu.pl

Organizatorzy nie ponoszą kosztów podróży oraz noclegu uczestników konferencji

Planowane jest wydanie recenzowanej monografii naukowej z artykułami uczestniczek i uczestników konferencji

Kontakt:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68
70-236 Szczecin
tel. 91 435 06 49
email: ncybort-ziolo@zcdn.edu.pl

Komitet organizacyjny

 • dr Sławomir Iwasiów
 • mgr Natalia Cybort-Zioło
 • mgr Piotr Lachowicz

Organizatorzy

Patronaty

ZCDN