Z nauczycielskich stron…

251

Konferencję rozpoczęła część jubileuszowa, podczas której przedstawiono profil „Refleksji” i zakres działalności redakcji, a także „wirtualnie” wręczono pamiątkowe pióra – dla autorek i autorów od lat zasilających łamy czasopisma nowymi tekstami popularnonaukowymi i publicystyką pedagogiczną. Dyrektorka ZCDN-u, Urszula Pańka, podkreśliła istotny wkład „Refleksji” w rozwój regionalnej oświaty.

W dalszej części słuchaczki i słuchacze mieli okazję zapoznania się z trzema wykładami: Odejście od systemu klasowo-lekcyjnego podstawą nowego modelu szkoły XXI wieku prof. Bogusława Śliwerskiego (Uniwersytet Łódzki i Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie), Moralności życia publicznego prof. Magdaleny Środy (Uniwersytet Warszawski) oraz Być sobą, czuć się bezpiecznie – wyzwania szkoły wobec różnorodności społecznej prof. Iwony Chmury-Rutkowskiej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Prelekcjom towarzyszyła dyskusja na temat przemian edukacji w perspektywie ewolucji współczesnego społeczeństwa.

Ponadto zaprezentowana została książka, wydana we współpracy Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego, pod tytułem Kalejdoskop. Współczesne pojęcia pedagogiczne. Tom zawiera artykuły naukowe i popularnonaukowe, które były publikowane w „Refleksjach” w latach 2015–2020. Ich tematyka dotyczy takich zagadnień, jak: kultura szkoły, pedagogika literatury, profesjonalizm, inkluzja czy kompetencje kluczowe. Autorki i autorzy wywodzą się z zarówno ze środowiska akademickiego, jak i szkolnego. O płynności znaczeń i niestałości definicji terminów a także metaforze zawartej w tytule z redaktorami książki, prof. Marią Czerepaniak-Walczak i  dr. Sławomirem Iwasiowem, rozmawiała Anna Godzińska.

W programie konferencji przewidziano również warsztaty dla nauczycieli doskonalących swoje kompetencje dydaktyczno-wychowawcze. Nie zabrakło tematów istotnych z punktu widzenia pracy w okresie pandemii: Nauczyciel/ka na przerwie. W trosce o nauczycielski dobrostan; Jak rozbudzić w uczniach kreatywne i krytyczne myślenie podczas godzin wychowawczych?; Nauczyciel w social mediach. Zajęcia poprowadzili uznani praktycy dydaktyki i pedagogiki: Iwona Kołodziejek, Anna Konarzewska, Marcin Korczyc.

Warto pamiętać, że „Refleksje” powstały z inicjatywy lokalnych nauczycieli, działaczy oświatowych i samorządowców. Wśród nich byli między innymi: Katarzyna Fenczak, Irena Misztal, Bogdan Jankowski, Paweł Bartnik, a także wiele innych osób skupionych na początku lat 90. wokół idei budowania demokratycznych struktur społecznych. Od początku misją pisma było nie tylko informowanie o najważniejszych wydarzeniach, ale przede wszystkim skupianie wokół redakcji osób zainteresowanych podejmowaniem wspólnych działań na rzecz rozwoju szkolnictwa. „Refleksje” były i są tworzone przez nauczycieli i dla nauczycieli – w założeniu jako medium, dzięki któremu możliwa jest wymiana myśli, poglądów, doświadczeń.