ZCDN

Materiały dla nauczycieli

Karty pracy na cztery pory roku są propozycją tematów do zrealizowania w pracowni biologicznej lub – a może równocześnie – w trakcie zajęć terenowych. Zostały przygotowane do wykorzystania w edukacji biologicznej na każdym etapie edukacyjnym. To nauczyciel zdecyduje, jakie części roślin i kiedy będą badali jego uczniowie. Dobrze wyposażona pracownia biologiczna wymaga dokonywania zbioru materiału roślinnego lub konstruowania zielników. Obserwacje przyrodnicze można wykonać wraz z uczniami w każdej […]

Opracowała: Małgorzata Majewska

Opracowała: Małgorzata Majewska.