ZCDN

Materiały dla nauczycieli

Nauczyciel może zainteresować uczniów swoim przedmiotem, wykonując atrakcyjne doświadczenia. Doświadczenie „Węże farona” zawsze zachwyca młodzież. Niestety, większość tych doświadczeń (zaliczanych do tej kategorii) jest uważana za niebezpieczne ze względu na toksyczne produkty reakcji. Zaproponowane doświadczenie jest bezpieczne, ale należy pamiętać o zachowaniu ostrożności podczas pracy laboratoryjnej (okulary, bezpieczne podłoże – czyli piasek). Glukonian wapnia jest substancją nietoksyczną i nie ma właściwości żrących – stosuje się go jako źródło […]

Prezentujemy Państwu karty pracy, będące pokłosiem konferencji „Człowiek uwikłany w cywilizację, czyli co i po co produkuje się w najbardziej znaczącym na Pomorzu kompleksie przemysłowym Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A”, która odbyła się 12 kwietniu 2019 roku. Podczas konferencji nauczyciele poznali asortyment produkcyjny oraz dowiedzieli się, w jaki sposób firma jest odpowiedzialna za stan środowiska przyrodniczego. W celu przybliżenia uczniom omawianych zagadnień opracowano liczne karty pracy.

Scenariusz zajęć w klasie drugiej szkoły podstawowej „Poznajemy postać Marszałka” stanowi uzupełnienie artykułu A to ci historia… opublikowanego  w Zachodniopomorskim Dwumiesięczniku Oświatowym „Refleksje” 2019, nr 2, str. 72.

Materiał zawiera dwa teksty (artykuł publicystyczny i tekst literacki) oraz zadania do nich, wypracowane podczas zajęć warsztatowych 28 stycznia 2019 r. (temat: Retoryka na lekcjach języka polskiego z elementami wiązek zadań). Podstawą do opracowania zadań była nowa podstawa programowa z języka polskiego dla szkoły podstawowej. Korektę ćwiczeń wprowadziła prowadząca – Anna Kondracka-Zielińska, nauczycielka konsultantka ds. języka polskiego.

Na podstawie notatek jednej z uczennic Marii Skłodowskie-Curie, Isabelle Chavannes, z 1907 roku możemy prześledzić, jak dziecko – prowadzone doświadczoną ręką – samodzielnie zdobywa wiedzę. Choć od czasu powstania zapisków minęło ponad 100 lat, okazuje się, że zaproponowane doświadczenia nie tracą na aktualności. Poniższe scenariusze zostały opracowane na podstawie książki, Lekcje Marii Skłodowskiej-Curie. Notatki Isabelle Chavannes z 1907 roku, Warszawa 2004.