ZCDN

Materiały dla nauczycieli

Opracowanie: Beata Standio

Prezentowana karty pracy dla II etapu edukacyjnego z przedmiotu chemia przygotowana została na konferencję „Nauczanie doświadczalne. Rola centrów nauki w edukacji pozaformalnej”.

Prezentowane scenariusze lekcji i karty pracy dla II i III etapu edukacyjnego z przedmiotu biologia przygotowane zostały w ramach porozumienia ZO Szczecin LOP i ZCDN. Oddział LOP w Szczecinie  zrealizował także kampanię edukacyjno-informacyjną „Myśl ekologicznie – oddychaj czystym powietrzem”, dofinansowaną ze środków WFOŚ i GW w Szczecinie, w ramach której odbyły się konkursy dla szkół i przedszkoli oraz konferencja przyrodnicza w ZCDN-ie pod tytułem tożsamym z nazwą kampanii. 

Opracowanie: Anna Kowalczyk

Nowoczesne środki dydaktyczne znacznie ułatwiają wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach ponadpodstawowych. 11 października 2019 roku, podczas konferencji „Nowoczesna Szkoła”, nauczyciele ze Szkół Leonarda Piwoni przeprowadzili warsztaty, na których zaprezentowali rozmaite sposoby rozwijania kreatywności i kompetencji cyfrowych uczniów oraz omówili celowość wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Uczestnicy konferencji mogli wziąć udział w warsztatach podzielonych na następujące bloki tematyczne: […]

Opracowanie: Anna Kowalczyk

Opracowanie: Halina Szczepaniec

Przykładowe wyposażenie pracowni biologicznej – zakres podstawowy i rozszerzony w szkole ponadpodstawowej, z możliwością wykorzystania w szkole podstawowej.

Uniwersalne karty pracy do zastosowania na lekcjach biologii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej z wykorzystaniem literatury popularnonaukowej i filmu przyrodniczego. Opracowanie: Małgorzata Majewska