ZCDN

Aktualności BP

BiblioLABy to zjazdy regionalne organizowane od 2017 roku przez Stowarzyszenie LaBIB w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Umożliwiają one bibliotekarzom różnych typów bibliotek wymianę praktycznych doświadczeń, nabieranych w miarę przystosowywania się do zmieniających się  w szybkim tempie warunków ich pracy.

VII edycja Nocy Bibliotek w Bibliotece Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej odbyła się – jak w roku poprzednim – w trybie zdalnym. Z tej okazji 9 października miejscem uroczystych spotkań bibliotekarzy z czytelnikami był profil Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli na Facebooku oraz strona internetowa biblioteki. Na Facebooku, posiłkując się tegorocznym hasłem Nocy Bibliotek CZYTANIE WZMACNIA, widocznym na zamieszczonym plakacie, Regina Czekała w aplikacji Genially wyszła naprzeciw miłośnikom quizów […]

Opracowanie: Barbara Keller