ZCDN

Materiały dla nauczycieli

Zapraszamy do zapoznania się z zasobami edukacyjnymi online rekomendowanymi przez nauczycielkę konsultantkę ds. wychowania przedszkolnego – Renatę Wiśniewską

Zapraszamy do zapoznania się z zasobami edukacyjnymi online rekomendowanymi przez nauczycielki konsultantki ds. nauczania matematyki: Annę Bazyluk (szkoła podstawowa) i Beatę Misiak (szkoła ponadpodstawowa).

Zapraszamy do zapoznania się z zasobami edukacyjnymi online rekomendowanymi przez nauczycielkę konsultantkę ds. biologii i promocji zdrowia – Małgorzatę Majewską.

Zapraszamy do zapoznania się z zasobami edukacyjnymi online rekomendowanymi przez nauczycielkę konsultantkę ds. doradztwa zawodowego – Agnieszkę Kacałę.

Zapraszamy do zapoznania się z zasobami edukacyjnymi online rekomendowanymi przez nauczycielkę konsultantkę ds. nauczania języka polskiego (szkoła podstawowa) – Małgorzatę Roszak.

Zapraszamy do zapoznania się z zasobami edukacyjnymi online rekomendowanymi przez nauczycielki konsultantki ds. kształcenia specjalnego: Beatę Brzostek i Weronikę Dwojakowską.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z prezentacją „Konstruowanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) i indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET)” prowadzoną przez konsultantkę ds. kształcenia specjalnego, Weronikę Dwojakowską.

W poniższym opracowaniu zaprezentowane zostały strony internetowe, serwisy, platformy i portale edukacyjne, które zawierają zasoby wspomagające pracę nauczyciela  i rozwój ucznia w zakresie techniki i wychowania komunikacyjnego.

W poniższym opracowaniu zaprezentowane zostały strony internetowe, serwisy, platformy i portale edukacyjne, które zawierają zasoby wspomagające pracę nauczyciela  i rozwój ucznia na poziomie edukacji wczesnoszkolnej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na edukację informatyczną i kodowanie.

Prezentuję Państwu testy wielokrotnego wyboru  dotyczące działów: funkcja liniowa, wielomiany. Oba testy dostępne są w wersji pdf oraz online.

Opracowanie: Weronika Dwojakowska