ZCDN

Prawo oświatowe

Treści prezentowane w zakładce „Informacja pedagogiczna” mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty ZCDN-u. ZCDN nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych ofert.

Podmioty zainteresowane opublikowaniem swoich propozycji adresowanych do nauczycieli w zakładce „Informacja pedagogiczna” na stronie ZCDN-u prosimy o kontakt pod adresem: drip@zcdn.edu.pl. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia publikacji w przypadku wydarzeń o charakterze komercyjnym, przedstawiających zachowania i treści niezgodne z prawem, obraźliwe lub godzące w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.


 

W liście skierowanym do pracowników oświaty Minister Edukacji Narodowej zapewniła o pomocy MEN-u przy wdrażaniu reformy poprzez, na przykład, organizację szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli.

Uzgodnienia i konsultacje dotyczą projektów rozporządzeń w sprawie:

W związku z rządową reformą oświaty, która zaczyna się już od roku szkolnego 2017/2018, przypominamy ważne informacje i terminy związane ze zmianami w oświacie.

Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło nowy portal reformaedukacji.men.gov.pl, na którym publikowane będą informacje dotyczące zmian w systemie oświaty. Na portalu „Dobra szkoła” znajdują się informacje adresowane do wszystkich zainteresowanych reformą grup: nauczycieli, rodziców, uczniów oraz organów prowadzących szkoły.