ZCDN

Informacje oświatowe

Treści prezentowane w zakładce „Informacja pedagogiczna” mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty ZCDN-u. ZCDN nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych ofert.

Podmioty zainteresowane opublikowaniem swoich propozycji adresowanych do nauczycieli w zakładce „Informacja pedagogiczna” na stronie ZCDN-u prosimy o kontakt pod adresem: drip@zcdn.edu.pl. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia publikacji w przypadku wydarzeń o charakterze komercyjnym, przedstawiających zachowania i treści niezgodne z prawem, obraźliwe lub godzące w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.


 

W związku z wprowadzeniem reformy oświaty jednostki samorządu terytorialnego będą mogły ubiegać się o zwiększenie subwencji  oświatowej  z 0,4% rezerwy m.in. z tytułu dofinansowania kosztów realizacji zadań wspierających proces zmian. W „Kryteriach …” zostały zawarte wymogi formalne aplikowania o środki z ww. rezerwy oraz wzory formularzy do wypełnienia przez jednostki samorządu terytorialnego.

Minister Edukacji Narodowej 14 lutego 2017 roku podpisała rozporządzenie dotyczące nowej podstawy programowej kształcenia w 8-letnich szkołach podstawowych, która ma obowiązywać od 1 września tego roku.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło kolejny projekt związany z reformą oświaty. Jest to projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną publicznego dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego czteroletniego technikum. W dokumencie zawarto szczegółowe zasady i warunki udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września 2018 r. dotychczasowego: […]

W skład Zespołu weszli pracownicy ministerstwa zajmujący się na co dzień: współpracą z samorządem terytorialnym, organizacją oświaty, kształceniem ogólnym, a także prowadzeniem prac legislacyjnych i działań informacyjnych. Zadaniem Zespołu jest koordynowanie działań związanych z reformą edukacji. MEN informuje, że przy wszystkich kuratoriach oświaty powołano regionalne zespoły koordynacyjne.

W liście skierowanym do pracowników oświaty Minister Edukacji Narodowej zapewniła o pomocy MEN-u przy wdrażaniu reformy poprzez, na przykład, organizację szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli.

Uzgodnienia i konsultacje dotyczą projektów rozporządzeń w sprawie:

W związku z rządową reformą oświaty, która zaczyna się już od roku szkolnego 2017/2018, przypominamy ważne informacje i terminy związane ze zmianami w oświacie.

Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło nowy portal reformaedukacji.men.gov.pl, na którym publikowane będą informacje dotyczące zmian w systemie oświaty. Na portalu „Dobra szkoła” znajdują się informacje adresowane do wszystkich zainteresowanych reformą grup: nauczycieli, rodziców, uczniów oraz organów prowadzących szkoły.